Frauderisico Factoren

Doelstellingen

Het behandelen van frauderisico factoren en frauderisico’s in de risicoanalyse, vanuit de kennis en het inzicht van de accountant, over kenmerken van de cliënt, om van daaruit richting te geven aan (planningswerkzaamheden t.b.v.) de controle.
Dit is ook de door de Koninklijke orde van Nederlandse Beroeps Accountants (NBA) beoogde doelstelling van de training. Deze training is echter niet alleen interessant voor deze specifieke doelgroep, maar ook voor andere met governance belaste (interne) medewerkers, zoals internal auditors.

Doelgroep

  • Interim professionals werkzaam voor en bij RSG
  • Finance professionals bij (potentiële) klanten van RSG; accountants en andere met governance belaste functionarissen, zoals: internal auditors, controllers, risk managers, compliance officers, etc.
  • Overige Freelance Interim Professionals.

Programma en tijdsbesteding

De training bestaat uit een kennisdeel in de ochtend en een toepassingsdeel in de middag dat vooral het kenmerk heeft van een praktijkgerichte workshop. De training staat onder leiding van twee trainers.

Deze training bestaat uit:

  • Een boeiend theoretisch kader, weergegeven in een zelfstandig leesbare slidedeck die naderhand tevens als praktische hand-out dient;
  • Rollenspelen (inclusief observatieopdrachten);
  • Oefeningen en opdrachten op basis van aangereikte (theoretische kennis);
  • Door de trainers op de dag zelf bijgehouden highlights en best practices (maatwerk)

Er is voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek en het stellen van vragen.

Meer informatie?

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingsprogramma? Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord! Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar via tel: 085-2736170.