Update IFRS

Doelstellingen:

Na deze cursus:

 • Bent u op de hoogte van de nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties die in het boekjaar 2017 voor het eerst van toepassing zijn;

 • Weet u welke wijzigingen vanaf 1 januari 2018 in zullen gaan;

 • Kent u de voortgang van enkele belangrijke projecten van de IASB. Veel van deze ontwikkelingen hebben niet alleen consequenties voor de jaarrekening, maar ook voor informatiesystemen en soms de bedrijfsactiviteiten zelf;

 • U weet welke wijzigingen in verslaggeving u nu al kunt doorvoeren.

Doelgroep:

 • Interim professionals werkzaam voor en via RSG Finance B.V.

 • Accountants, controllers en financieel professionals met IFRS-kennis die in één dag bijgepraat willen worden over de ontwikkelingen in de afgelopen periode.

Inhoud:
IFRS kent veel wijzigingen die een grote impact kunnen hebben op de jaarrekening. Het is van belang dat u op de hoogte bent van deze wijzigingen. De IFRS update 2017 gaat uitgebreid in op de nieuwe standaarden en interpretaties onder IFRS, waaronder die voor omzetverantwoording en financiële instrumenten.
In één cursusdag behandelt de docent alle recent geldende wijzigingen in IFRS. Ook krijgt u een update van verslaggevingsstandaarden die reeds zijn goedgekeurd en binnenkort in werking treden.
In de cursus Update IFRS 2017 gaat u aan de slag met:

 • IFRS 15 Omzetverantwoording inclusief de onlangs gepubliceerde clarifications & verwachtingen AFM omtrent toelichting in halfjaarbericht/jaarverslag 2017;

 • IFRS 16 Leasing;

 • IFRS 9 inclusief verwachtingen AFM omtrent toelichting in halfjaarbericht/ jaarverslag;

 • ESMA en AFM enforcement priorities en recente uitspraken inclusief guidelines Alternative Performance Measures;

 • IASB initiatieven op terrein van effectief communiceren inclusief aanpassingen IAS 1, IAS 7;

 • Practice statement materiality, etc.;

 • Recente uitspraken IFRS Interpretations Committee.

 • Samen met uw medecursisten bespreekt u de ontwikkelingen en praktijkproblemen aan de hand van voorbeelden en korte casussen.

Periode:
Nader te bepalen

Locatie:
Landgoed Huize Bergen, Glorieuxlaan 1 te Vught

Opleider:
Stefan Betting
RA, eigenaar/ oprichter Profeda en o.a. docent en examinator interne verslaglegging Nyenrode Business Universiteit.

PE punten:
6 PE punten (NBA)

Kosten:

 • Interim professionals, in dienst bij RSG Finance: Geen. Inschrijving in overleg met RSG

 • Freelance Interim professionals werkzaam via RSG Finance: € 375,00 excl. BTW.

 • Overige deelnemers: € 425,00 excl. BTW.

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingsprogramma? Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord!

Inschrijven Opleiding

Schrijf je nu in voor de opleiding!
MENU