Business Controller

Business Controller 2x

Het bedrijf.

Deze gemeente  is in meer dan 40 jaar tijd uitgegroeid tot een kleurrijke stad met ruim 200.000 inwoners. Een aantrekkelijke stad voor iedereen, ook voor wie wil werken en ondernemen. Met lef, snel en flexibel, gericht op omgeving, resultaat en samenwerken

Wat ga je doen?

Belangrijkste werkzaamheden van de senior adviseur in het fysieke domein zijn:
– Coördineren van de verschillende planning & control producten (Programmabegroting, jaarrekening, voorjaarsnota en sturingsrapportages).
– Zelfstandige bijdrage leveren aan de verschillende planning & control producten.
– Het verzorgen van maandelijkse rapportages en bijbehorende analyses ten behoeve van het management.
– Het doen van verbeteringsvoorstellen op het gebied van bedrijfsvoering vraagstukken.
– Advisering van de budgethouders

Een van de adviseurs helpt met de doorontwikkeling van het AIB en in staat is de inhoudelijke aansturing van de PenC-ers  vorm te geven. Je hebt daarbij de volgende taken:
• het coördineren van de P&C- cyclus voor het AIB;
• het geven van betrouwbare, beslissingsondersteunende informatie én analyses ten behoeve van het primaire proces;
• opstellen van financiële rapportages, analyseren van gegevens, het adviseren hierover richting management en het overdragen van kennis aan de overige financieel adviseurs.

De tweede adviseur is een adviseur die op meerdere accounts Gebieds ontwikkeling, programmabureau stad en Economische zaken wordt ingezet.

  • Je bent een adviseur die in staat is vorm en inhoud te geven aan Business Control.
  • Samen met de adviseurs in binnen het domein ontwikkel je management informatie, geeft gevraagd en ongevraagd advies en werkt aan de verdere doorontwikkeling waar het team ruimtelijk domein de komende periode aan werkt.
  • Je hebt naast de andere senioren een belangrijke taak in de uniformering van de werkzaamheden in de afdeling.
  • Daarnaast wordt van jou verwacht dat je een voorbeeldrol vervult in de verdere doorontwikkeling van de afdeling.

Wat vragen we van je?

De medewerkers van control en advies ontwikkelen zich naar een spiegelfunctie en zijn een kritische adviseur van het management. Dit betekent dat de nadruk ligt op de verdere professionalisering van de adviesfunctie die het komende jaar op de agenda staat.

We zoeken:

  • Kennis van en aantoonbare (minimaal 3 jaar) ervaring met de gemeentelijke financiën.
  • Sterke extraverte persoonlijkheid met een goede omgevingssensitiviteit, analytisch vermogen, die resultaatgericht handelt en initiatiefrijk is en een prominente rol speelt in de doorontwikkeling van het team naar volwaardige bussiness partner.

Interesse?

Herkent u zichzelf in het gevraagde profiel en bent u geïnteresseerd in deze vacature, neemt u dan contact op met:

Recruiter

Naam: Rick Lugthart

email: rick.lugthart@rsg.nl

Telefoon: 06-14063813

acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
MENU