Coördinerend adviseur Planning, Control en Advies

Het bedrijf.

Het betreft een gemeente in het noord-westen van Nederland.

Wat ga je doen?

-De coördinerend adviseur geeft gevraagd en ongevraagd financieel advies over complexe projecten en strategische/tactische beleidsontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel of het stadsdeel waar hij/zij voor werkt.
-De coördinerend adviseur bereidt op verzoek de directeur voor op de GMT vergadering door het annoteren van stukken en het schrijven van GMT-flappen. Is tevens sparringpartner voor het management over belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatieonderdeel of stadsdeel, voert adviesgesprekken met budgethouders van de organisatieonderdeel.
-De Coördinerend adviseur stemt af met de accountmanager backoffice van de organisatieonderdeel Financiën. Daarnaast is hij/zij aanspreekpunt voor de directeur en gesprekspartner van de business controller (bij de stadsdelen is tevens het afdelingshoofd Bestuur en Organisatie aanspreekpunt voor zover het de bestuurlijke P&C producten betreft). Vanuit die rol voert hij/zij maandelijks gesprekken met de directeur en met budgethouders van omvangrijke en complexe domeinen en heeft regulier afstemmingsoverleg met de businesscontroller.
-De Coördinerend adviseur stelt prognoses op en betrekt daarbij de inhoud, voert complexe financiële analyses uit, koppelt inhoud aan cijfers en adviseert budgethouders op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie over de financiële kaders en mogelijke oplossingen en scenario's binnen deze kaders. Daarnaast adviseert de Coördinerend adviseur over onder andere afwijkingen en mogelijkheden tot verbetering en bijsturing.

Tot slot neemt de Coördinerend adviseur deel aan organisatieonderdeel-overschrijdend overleg en participeert in of geeft leiding aan projecten en ontwikkelingen bij de organisatieonderdeel Financiën die worden gekenmerkt door een maatschappelijk afbreukrisico en omvangrijke budgetten. Van de Coördinerend wordt verwacht mee te denken over niet duidelijk omlijnde vraagstukken en daarover te adviseren. De Coördinerend adviseur is vanuit zijn financiële expertise gesprekspartner bij grote en complexe inkoopprocessen. De Coördinerend adviseur heeft een hoge mate van politieke sensitiviteit en is in staat een inschatting te maken in hoeverre geconstateerde financiële ontwikkelingen een politieke impact kunnen hebben en signaleert/escaleert daarop.

Wat vragen we van je?

Om voor deze functie in aanmerking te komen dient u te voldoen aan de volgende gestelde harde eisen:

  • Een afgeronde WO opleiding
  • Tenminste 3-7 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) in het aansturen van complexe projecten
  • Tenminste 3-7 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) in het voeren van overleg met het hoger ambtelijk management
  • Tenminste 3-7 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) op het gebied van advisering en formuleren van adviezen in een politiek-bestuurlijke context, in het bijzonder binnen het financieel domein
  • Tenminste 3-7 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) op het terrein van beleidsrealisatie (incl. P&C-cyclus: Begroting, Voor- & Najaarsnota en Jaarrekening) binnen het financieel domein
  • Minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) in een financiële functie bij een G4-gemeente

Interesse?

Herkent u zichzelf in het gevraagde profiel en bent u geïnteresseerd in deze vacature, neemt u dan contact op met:

Recruiter

Naam: Rick Lugthart

email: rick.lugthart@rsg.nl

Telefoon: 06-55471966

acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
MENU