Het bedrijf.

Wij zijn lid van Faber Group, een familiebedrijf met meer dan 130 jaar ervaring in ladingdragerdiensten. Onze focus op een duurzame toekomst vormt sinds het begin de rode draad in alles wat we doen. We hebben een verantwoordelijkheid jegens onze klanten en toekomstige generaties om herbruikbare en duurzame producten en diensten van hoge kwaliteit te leveren.

Het is onze ambitie om voor positieve impact te zorgen met logistieke oplossingen voor supply chains. Wij brengen circulariteit in de logistiek. Circulair als dienst in een deeleconomie. Zo geven we invulling aan ‘carrying impact’.

We zijn een essentieel onderdeel van veeleisende en snel veranderende supply chains.  

Wij hanteren een circulair pay-per-use systeem voor hoogwaardige pallets en boxen. We werken intensief samen met bekende merken, producenten en retailers. Wij leveren de juiste hoeveelheid en kwaliteit op de juiste plaats en op het juiste tijdstip. Ons bedrijf is altijd in beweging.

Samenwerken met ons is eenvoudig en bespaart geld. Wij zijn logistieke dienstverleners die naadloos samenwerken in supply chains. Waarbij we altijd de klant centraal stellen.

Wat ga je doen?

Het zorgdragen voor het verzamelen, analyseren, bepalen en verschaffen van correcte data (bijv. t.b.v. voorzieningen) en het maken en rapporteren van de maandrapporten voor een specifiek specifiek land/ entiteit binnen IPP/PRS met als doel het management team van een regio inzicht te verschaffen in de financiële prestaties van IPP/PRS, zorgdragen voor juiste en tijdige indiening van (omzet)belastingaangiftes en gevraagd en ongevraagd, de Business Controller en/of Manager FSSC te adviseren over optimalisatie van financiële bedrijfsprocessen. Tevens leidinggevende voor de Accounting Employees van een of meerdere toegewezen landen of entiteiten.
Je bent de accounting sparringpartner/geweten voor het (locale) MT en neemt deel aan de maandelijkse berspreking van de cijfers. Je bent in staat om, naast het aanleveren van de juiste cijfers en rapporten, deze ook te analyseren en toe te lichten en mee te discussiëren over de cijfers en business op MT niveau.  

•    Draagt zorg voor het verzamelen van data ten behoeve van de maandrapportages, in samenwerking met de accounting medewerker. Coacht de Accounting medewerkers die voor hetzelfde land/entiteit werken in hun dagelijkse operationele activiteiten en stemt samen met hen de prioriteiten af. Fungeert als leidinggevende, ook voor HR gerelateerde zaken.
•    Bepaalt binnen de geldende richtlijnen in samenspraak met de Business Controller de hoogte van voorzieningen, afschrijvingen, accruals en daarmee ook het maandresultaat van de regio 
•    Controleert en bewaakt de kwaliteit van data op inhoud en logica
•    Signaleert en rapporteert fouten aan de betrokken afdeling zodat deze opgelost worden
•    Bevordert een juiste kwaliteit van de data door het optimaliseren van processen en adviseert en instrueert betrokken afdelingen zodat volgens deze procedures gewerkt wordt
•    Signaleert afwijkingen en meldt deze aan de Business Controller
•    Controleert de balans en resultatenrekening incl. het up to date houden van het balansdossier
•    Controleert dat de kosten matchen met de omzet
•    Draagt zorg voor de financiële afhandeling van projecten en investeringen
•    Stelt accuraat en tijdig de maandrapportages op voor het aandachtsgebied met informatie en analyses over o.a. omzet, actual versus budget, debiteuren en crediteuren saldo en (revised) forecast en planning
•    Licht de resultaten/business rapportages, onderbouwd met analyses en data, toe aan betrokken Business controller en in het MT
•    Zorgt voor maandrapportages (incl. rapportage in het FHG consolidatietool) van de diverse landen en geeft toelichting aan de Business Controller
•    Stelt ad hoc rapportages op, gebaseerd op verzoeken uit de organisatie
•    Bespreekt de uitkomsten van de maandelijkse rapportages met de Business Controller
•    Adviseert de Business controller en/of de Manager Accounting & Financial Control, (pro-) actief, over mogelijke verbeteringen van de bedrijfsprocessen. Pre is advisering op verbeteren van resultaten of de het behalen van doelstellingen en het besparen van kosten
•    Signaleert trends en ontwikkelingen in de markt en komt met een analyse hoe dit de forecast en planning beïnvloedt
•    Draagt actief bij aan het verder standaardiseren van de business rapportages en het structureel verbeteren van de processen binnen het FSSC.
•    Houdt vakkennis en ontwikkelingen van wet- en regelgeving binnen het vakgebied up-to-date. 
•    Fungeert als kennis expert binnen het FSSC op minimaal één additioneel kennisgebied, zoals VAT, Deferred Tax, OneStream, o.i.d. 

 

Wat vragen we van je?

  • HBO(+)
  • 3-5 jaar In accounting bij voorkeur in een internationale omgeving
  • Engels en bij voorkeur ook Nederlands bij de Nederlandse entiteiten en afhankelijk van welk land/ entiteit (Iberia, Frankrijk, Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland) 1 additionele lokale taal indien van toepassing. Engels is de voertaal binnen het FSSC.
  • ERP-systeem, accounting, fiscale zaken
  • Analytische en communicatieve vaardigheden, accuraat, conceptueel denkvermogen, samenwerken, initiatief, klantgerichtheid, leidinggeven (aan een klein team), overtuigingskracht

Interesse?

Herkent u zichzelf in het gevraagde profiel en bent u geïnteresseerd in deze vacature, neemt u dan contact op met:

Michael McGourty
michael.mcgourty@rsg.nl
06-51833360

Recruiter

Naam: Michael McGourty

email: michael.mcgourty@rsg.nl

Telefoon: 0651833360

acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld