Financieel adviseur

Financieel Adviseur, sparringpartner van het management.

Het bedrijf.

Het team Financiën van deze gemeente in het noorden van Limburg is op zoek naar een Financieel Adviseur Sociaal Domein (0,67 fte) & een Financieel Adviseur Ruimtelijk Domein (1,0 fte).

Het team Financiën heeft een formatie van ruim 34 fte’s. Het team verzorgt financiële ondersteuning aan zowel de teams als het totale concern, waaronder ook het stukje Planning & Control. Het team Financiën is daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering van en controle op de naleving van het vastgestelde financiële beleid.
De financieel adviseur is gepositioneerd binnen Advies, waarbij het accent van de werkzaamheden ligt op advisering van de teamleiders.

Wat ga je doen?

De financieel adviseur adviseert en treedt op als sparringpartner van het management voor relevante ontwikkelingen en veranderingen:
Advisering bij MT-, college- en raadsvoorstellen;

Advisering bij P&C-cyclus (toetsen haalbaarheid, doorrekeningen maken, risico’s benoemen e.d.);
Periodiek bedrijfsvoeringoverleg bij de teams, gekoppeld aan managementgesprekken;
Interpretatie van sturingsinformatie;
Interpretatie van wet- en regelgeving op het terrein van afdelingen;
Specifieke bedrijfseconomische taken.

De financieel adviseur levert een bijdrage aan de uitvoering van projecten op het beleidsterrein Financiën.

Wat vragen we van je?

Een afgeronde financiële HBO/WO opleiding;
Kennis en ervaring binnen het Sociale- of het Ruimtelijke domein;
Minimaal 2 jaar werkervaring op het werkgebied van financiële advisering;

Competenties

Flexibel gedrag: Het veranderen van gedragsstijl en/of invalshoek om een gesteld doel te bereiken;
​Klantgerichtheid: De wensen en behoeften van de klant onderzoeken en hiernaar handelen, rekening houdend met de kosten en baten voor de eigen organisatie;
Oordeelsvorming: Feiten en mogelijke handelswijzen in het licht van de juiste criteria tegen elkaar afwegen;
Organisatiesensitiviteit: Zich bewust tonen van de effecten van keuzes, besluiten en/of activiteiten op de gehele organisatie en onderdelen daarvan;
Vakgerichtheid: Zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden volgens de professionele standaarden van zijn vak. Zichzelf ontwikkelen in zijn vakgebied. Zijn vak beheersen.

Interesse?

Herkent u zichzelf in het gevraagde profiel en bent u geïnteresseerd in deze vacature, neemt u dan contact op met:

Recruiter

Naam: Rick Lugthart

email: rick.lugthart@rsg.nl

Telefoon: 06-14063813

acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
MENU