Public event: “Corporate Governance in de Publieke Sector”

Op 1 januari 2017 is de herziene Nederlandse Corporate Governance code van kracht gegaan. Daarin is de rol van de Internal Auditor veel steviger verankerd dan voorheen. Zoals na eerdere herzieningsmomenten het geval is, verwachten we ook nu dat de Code een breder uitstralingseffect zal hebben, wie weet ook richting de Publieke Sector. Daarom zal tijdens deze Round Table het gesprek worden aangegaan over dit onderwerp, waarbij uiteraard ook de specifieke rol van internal audit/control in ‘good governance’ aan bod komt.

Speciaal voor u en dit onderwerp, hebben we een aantal prominente gastsprekers voor de groep staan, die samen met u de dialoog aan zullen gaan. Gerrit Zalm zal zijn ervaringen binnen de overheid en de financiële industrie inbrengen. Daarnaast zal ook John Bendermacher (voorzitter IIA NL en Chief Audit Executive ABN AMRO) het onderwerp vanuit de internal audit-professie proberen te belichten. Dirk de Groot (Concerncontroller Gemeente Breda) zal vanuit het perspectief van de publieke sector de code benaderen en samen met Gerrit Zalm en John Bendermacher een inspirerende discussie oproepen. Om samen met de gastsprekers en u deze round table zo succesvol mogelijk te maken, hebben wij de Dean van Nyenrode, de heer Leen Paape, bereid gevonden op te treden als moderator.

Wij hopen u op donderdag 1 juni om 09:30u te mogen verwelkomen bij Universiteit Nyenrode, Straatweg 25 te Breukelen. Het inhoudelijk programma zal tot 12:00u duren. Aansluitend is er een lunch en de mogelijkheid tot netwerken. Schrijf u snel in, want er is een maximum aantal deelnemers.

Dit seminar organiseren wij samen met het IIA – Instituut van Internal Auditors Nederland en Nyenrode Business Universiteit. Het event is alleen toegankelijk op uitnodiging. Voor dit seminar, waarmee u tevens 2 PE punten kunt vergaren, kunt u zich voor 12 mei as. aanmelden via de website van het IIA: www.iia.nl

Event

Public event: “Corporate Governance in de Publieke Sector”

June 1, 2017