Tweede trainingsdag Public Control

Training: Public Control

Doelstellingen:

Een verdere verdieping in de publieke sector en de rol van de interne controleafdeling van gemeente en overheidsinstanties. En daarnaast de deelnemer op de hoogte brengen van alle recente ontwikkelingen in deze sector en de interne controle van deze sector.

Doelgroep:

  • Interim professionals werkzaam voor en via RSG Finance

  • Finance professionals bij (potentiële) klanten van RSG Finance

  • Leden van de IIA

Programma en tijdsbesteding:

In 5 dagdelen worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1: Omgevingsherkenning. Na een korte introductie wordt dieper ingegaan op de inrichting van Bestuurlijk Nederland en de verschillende bestuurlijke functies.

Module 2: Planning en control instrumenten. Zoals kadernota en voorjaarsnota, maar ook planning- en control instrumenten.

Module 3: De Public controller. Besproken worden de recente ontwikkelingen in deze functie, de taken en positionering van deze positie en diverse gerelateerde onderwerpen.

Module 4: Specifieke aandachtsgebieden. In deze module wordt verder ingegaan op onderwerpen als de positie en rol van de accountant en specifieke belastingen.

Module 5: Sociaal domein en samenwerking, met onderwerpen als decentralisatie, lokale bestuurlijke verantwoordelijkheid, verbonden partijen, P&C cyclus en verslaglegging.

Tijdsbesteding:

Iedere module duurt één dagdeel (4 uur), van 15.00 uur tot 20.00 uur (inclusief eten)

Periode: November 2016 – eerste kwartaal 2017

Opleider: Public Control met Fred Busio en Anton Hurkmans

Locatie: Vestiging RSG Finance te Eindhoven

PE punten: 20 PE punten

Kosten:

Interim professionals werkzaam bij RSG Finance: geen
Interim professionals werkzaam via RSG Finance: € 1.100,00 excl. BTW
Finance professionals bij klanten: € 1.100,00 excl. BTW
Leden van de IIA: € 1.100,00 excl. BTW

Event

Tweede trainingsdag Public Control

December 14, 2016