AAEAAQAAAAAAAA3BAAAAJGZjZjJmYTQ3LWMxMmMtNGFkZS1iYjQ4LTZiY2ViOTRhYTBjYw

Mede vanuit haar rol als junior manager heeft Figen bij haar voorgaande werkgever naast auditwerkzaamheden ook als een sparringspartner van diverse gemeente gefungeerd. Advies met name op het gebied van AO/IC (processen) en BBV ( verslaglegging).

Haar sociaal communicatieve skills zijn goed ontwikkeld; in gesprekken kan Figen duidelijk aangeven wat de verwachtingen zijn van ieder ander. Ze kan goed luisteren en weet mee te denken in oplossingen.

Tijdens haar opdracht bij de gemeente Rotterdam, heeft ze de controle van de EU aanbesteding geleidt. Hierbij heeft ze een planning opgesteld, voortgangsoverzichten bewaakt, met collega’s meegekeken en meegedacht om de controle tot een goed eind te brengen.

Nu heeft Figen in totaal 12 jaar controle ervaring in de Publieke sector. Ze is 10 jaar werkzaam geweest bij een accountantskantoor en hierbij audit werkzaamheden uitgevoerd bij verschillende gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, onderwijsinstellingen, waterschappen en zorginstellingen. De audit werkzaamheden bestonden uit: Interim controle; Jaarrekeningcontrole; Controle specifieke verantwoordingen/ opdrachten; Fraudeonderzoeken; Subsidiecontroles; Begeleiden Jeugdzorg naar transitie gemeenten; Controle en ondersteuning Regeling AO/IC; Controle specifieke verantwoordingen GGZ instellingen (DBC); SISA controle.