RSG heeft de activiteiten uitgebreid met trainingsmodules op het gebied van soft skills. RSG wil richting de toekomst nog meer een business partner zijn dan slechts een leverancier. Dit kan betekenen dat de best passende oplossing bij een opdrachtgever een ontwikkeling van de huidige bezetting kan zijn. In dat kader past dit mooi in het aanbod van RSG en de behoefte van onze klanten.

Een voorbeeld hiervan is een training presentatietechnieken. In deze sessie leer je direct aan het begin van je presentatie de aandacht te pakken van je luisteraars en creëer je direct commitment bij die groep, de groep zit, bij wijze van spreken,  meteen in de luistermodus. Dit kan je helpen om je analyses te presenteren richting directie of non financials waarbij je de volledige aandacht krijgt en ook rendement haalt op je analyses. Iedere sessie is ongeveer 3 uur en praktijkgericht, zodat je dit direct kan toepassen.

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingsprogramma? Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord! Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar via tel: 085-2736170.

Soft Skill trainingen:

 • Hoe bouw je een zakelijk gesprek op?
 • Hoe geef je constructieve feedback?
 • Hoe kan je bemiddelen bij interne conflicten?
 • Hoe voer je een toekomstgericht overleg?
 • Hoe leid je een succesvolle brainstorm?
 • Hoe kom je van vergaderen naar realiseren?
 • Hoe presenteer je je boodschap?
 • Hoe kun je bezwaren overwinnen?
 • Hoe mobiliseer je je team?
 • Hoe kan je je ambities plannen?

Meer informatie?

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingsprogramma? Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord! Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar via tel: 085-2736170.

Na afloop van dit traject zijn de deelnemers zich bewust van de kansen die je als business controller én vertrouwde adviseur creëert. Zij zijn in staat om proactief te adviseren en mee te denken met klanten en leveren zo een duidelijke toegevoegde waarde. De deelnemers adviseren vanuit hun eigen expertise en bemiddelen in de expertise die nodig is bij de klant. Zij zijn in staat om slimme en uitdagende vragen te stellen, creëren de juiste follow-up bij collega’s en signaleren en verzilveren commerciële kansen.

Doelgroep

Interim professionals werkzaam voor en via RSG.

Programma en tijdsbesteding:

Tijdens dit traject wordt aandacht geschonken aan de inhoud en aan soft skills die horen bij het competentieprofiel van een Business Controller. Het programma zal bestaan uit (actuele) kennissessies, afgewisseld met trainingen waarbij aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap en adviesvaardigheden. U krijgt tools aangereikt die direct in de praktijk kunnen worden toegepast en waarmee u in uw werkomgeving direct van kunt profiteren.

Het programma zal dan globaal bestaan uit (onderdelen van):

  • Masterclass Managementaccounting & Control;
  • Masterclass Strategisch Management;
  • De Vertrouwde Adviseur;
  • Masterclass Persoonlijk Leiderschap;
  • Masterclass Business Development;
  • Losse, actuele onderwerpen. Te denken valt aan: Update IFRS, Hoe te handelen bij vermeende fraude, enz.
  • Integrale opdracht / business case.

Meer informatie?

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingsprogramma? Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord! Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar via tel: 085-2736170.

Het verbeteren van vaardigheden op het vlak van relatiemanagement.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor medewerkers die gedetacheerd zijn bij klanten en waarvoor het verstevigen en uitbouwen van de relatie behoort tot hun kerncompetenties.

Programma en tijdsbesteding:

Tijdens de eerste dag wordt deelnemers aangeleerd hoe zij de relatie met hun klanten op persoonlijk en organisatorisch vlak kunnen versterken. Zij leren door beter relatiemanagement een proactieve bijdrage te leveren aan het resultaat van hun klanten.

Onderwerpen:

  • Awareness vergroten van ieders bijdrage aan resultaat
  • Verbeteren van klant inzicht:
  • Wie is de klant?
  • Wat is zijn/haar dagelijkse business?
  • Wie zijn mijn collega’s bij de klant?
  • Wie zijn hun leidinggevenden?
  • Waarom werken ze bij de organisatie?
  • Welke 3 thema’s c.q. uitdagingen houdt hen bezig?
  • Wat zijn de gevolgen en voor wie?
  • Wat hebben ze er tot nu toe aan gedaan?
  • Wat was het resultaat?
  • Hoe kun jij hen helpen?
  • Wat heb je daarvoor nodig?

Na afsluiting van de eerste dag krijgen de deelnemers de opdracht voor het maken van een 30-dagen plan. In dit plan wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Welke activiteiten ga ik ondernemen en wanneer?
  • Hoe ga ik dat doen?
  • Wat of wie heb ik daarvoor nodig?

Het plan leveren zij binnen 7 dagen in, waarna de uitvoering van het plan gestalte kan krijgen. Tijdens het terugkom dagdeel staan presentaties van de deelnemers centraal. Iedere deelnemer presenteert op eigen wijze de resultaten van het 30-dagen actieplan. De vorm waarin zij hun resultaat presenteren staat vrij.

Meer informatie?

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingsprogramma? Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord! Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar via tel: 085-2736170.

Na afloop van dit traject zijn de deelnemers zich bewust van de kansen die je als business controller én vertrouwde adviseur creëert. Zij zijn in staat om proactief te adviseren en mee te denken met klanten en leveren zo een duidelijke toegevoegde waarde. De deelnemers adviseren vanuit hun eigen expertise en bemiddelen in de expertise die nodig is bij de klant. Zij zijn in staat om slimme en uitdagende vragen te stellen, creëren de juiste follow-up bij collega’s en signaleren en verzilveren commerciële kansen.

Doelgroep

  • Interim professionals werkzaam voor en via RSG.

Programma en tijdsbesteding:

Tijdens dit traject wordt aandacht geschonken aan de inhoud en aan soft skills die horen bij het competentieprofiel van een Business Controller. Het programma zal bestaan uit (actuele) kennissessies, afgewisseld met trainingen waarbij aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap en adviesvaardigheden. U krijgt tools aangereikt die direct in de praktijk kunnen worden toegepast en waarmee u in uw werkomgeving direct van kunt profiteren.

Het programma zal dan globaal bestaan uit (onderdelen van):

  • Masterclass Managementaccounting & Control;
  • Masterclass Strategisch Management;
  • De Vertrouwde Adviseur;
  • Masterclass Persoonlijk Leiderschap;
  • Masterclass Business Development;
  • Losse, actuele onderwerpen. Te denken valt aan: Update IFRS, Hoe te handelen bij vermeende fraude, enz.
  • Integrale opdracht / business case.

Meer informatie?

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingsprogramma? Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord! Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar via tel: 085-2736170.

Een verdere verdieping in de publieke sector en de rol van de interne controleafdeling van gemeente en overheidsinstanties. En daarnaast de deelnemer op de hoogte brengen van alle recente ontwikkelingen in deze sector en de interne controle van deze sector.

Doelgroep

  • Interim professionals werkzaam voor en via RSG.
   Finance professionals bij (potentiële) klanten van RSG.
  • Leden van de IIA.

Programma en tijdsbesteding:

Programma: In 5 dagdelen worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Module 1: Omgevingsherkenning. Na een korte introductie wordt dieper ingegaan op de inrichting van Bestuurlijk Nederland en de verschillende bestuurlijke functies.
  • Module 2: Planning en control instrumenten. Zoals kadernota en voorjaarsnota, maar ook planning- en control instrumenten.
  • Module 3: De Public controller. Besproken worden de recente ontwikkelingen in deze functie, de taken en positionering van deze positie en diverse gerelateerde onderwerpen.
  • Module 4: Specifieke aandachtsgebieden. In deze module wordt verder ingegaan op onderwerpen als de positie en rol van de accountant en specifieke belastingen.
  • Module 5: Sociaal domein en samenwerking, met onderwerpen als decentralisatie, lokale bestuurlijke verantwoordelijkheid, verbonden partijen, P&C cyclus en verslaglegging

Interim professionals werkzaam via RSG: € 1.500,00 excl. BTW.
Finance professionals bij klanten: € 1.500,00 excl. BTW.
Leden van de IIA: € 1.500,00 excl. BTW.

Meer informatie?

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingsprogramma? Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord! Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar via tel: 085-2736170.

Na deze cursus:

  • Ben je op de hoogte van de nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties die in het boekjaar 2020 voor het eerst van toepassing zijn;
  • Weet je welke wijzigingen vanaf 1 januari 2021 in zullen gaan;
  • Ken je de voortgang van enkele belangrijke projecten van de IASB. Veel van deze ontwikkelingen hebben niet alleen consequenties voor de jaarrekening, maar ook voor informatiesystemen en soms de bedrijfsactiviteiten zelf;
  • Weet je welke wijzigingen in verslaggeving je nu al kunt doorvoeren.

Doelgroep

  • Interim professionals werkzaam voor en via RSG.
  • Accountants, controllers en financieel professionals met IFRS-kennis die in één dag bijgepraat willen worden over de ontwikkelingen in de afgelopen periode.

Inhoud

IFRS kent veel wijzigingen die een grote impact kunnen hebben op de jaarrekening. Het is van belang dat u op de hoogte bent van deze wijzigingen. De IFRS update 2020 gaat uitgebreid in op de nieuwe standaarden en interpretaties onder IFRS, waaronder die voor omzetverantwoording en financiële instrumenten. In één cursusdag behandelt de docent alle recent geldende wijzigingen in IFRS. Ook krijgt u een update van verslaggeving-standaarden die reeds zijn goedgekeurd en binnenkort in werking treden.

Meer informatie?

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingsprogramma? Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord! Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar via tel: 085-2736170.

Het behandelen van frauderisico factoren en frauderisico’s in de risicoanalyse, vanuit de kennis en het inzicht van de accountant, over kenmerken van de cliënt, om van daaruit richting te geven aan (planningswerkzaamheden t.b.v.) de controle.
Dit is ook de door de Koninklijke orde van Nederlandse Beroeps Accountants (NBA) beoogde doelstelling van de training. Deze training is echter niet alleen interessant voor deze specifieke doelgroep, maar ook voor andere met governance belaste (interne) medewerkers, zoals internal auditors.

Doelgroep

  • Interim professionals werkzaam voor en bij RSG
  • Finance professionals bij (potentiële) klanten van RSG; accountants en andere met governance belaste functionarissen, zoals: internal auditors, controllers, risk managers, compliance officers, etc.
  • Overige Freelance Interim Professionals.

Programma en tijdsbesteding

De training bestaat uit een kennisdeel in de ochtend en een toepassingsdeel in de middag dat vooral het kenmerk heeft van een praktijkgerichte workshop. De training staat onder leiding van twee trainers.

Deze training bestaat uit:

  • Een boeiend theoretisch kader, weergegeven in een zelfstandig leesbare slidedeck die naderhand tevens als praktische hand-out dient;
  • Rollenspelen (inclusief observatieopdrachten);
  • Oefeningen en opdrachten op basis van aangereikte (theoretische kennis);
  • Door de trainers op de dag zelf bijgehouden highlights en best practices (maatwerk)

Er is voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek en het stellen van vragen.

Meer informatie?

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingsprogramma? Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord! Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar via tel: 085-2736170.

Wil jij continu verbeteren? Je eigen ambities realiseren? RSG biedt in samenwerking met FTE Improvery met veel enthousiasme Lean trainingen aan voor iedereen met een grote passie voor continu verbeteren. Onze partner FTE Improvery is officieel geaccrediteerd door het LCS en helpt jou om met de verbeter filosofie je Lean Orange Belt certificaat te behalen in slechts 2 trainingsdagen. Op Springest zijn de opleidingen gemiddeld beoordeeld op een 9,2 door eerdere cursisten.

Hoogste accreditatie van Nederland!

De Lean Orange Belt training van onze partner FTE Improvery is door Lean Competency System (LCS) officieel geaccrediteerd. De Lean Orange Belt training is geaccrediteerd op niveau 1A en 1B. FTE Improvery is in Nederland het hoogst geaccrediteerde trainingsbureau op het gebied van Lean.

Wat levert deze training jou op?

Na de 2-daagse Lean Orange Belt training krijg je een certificaat van deelname op niveau 1A en 1B. Je hebt aspecten een aandachtsgebieden van Lean geleerd en je kent de Lean tools en termen. Maar boven dat leer je het belang van Lean en heb je al een grote stap gezet om Lean ambassadeur te worden in je organisatie.

We zullen je meenemen in onze filosofie voor doen, samen doen en zelf doen. En het 5P-model kan je na deze training ook dromen.

Je leert tijdens deze inspirerende dagen:

  • een probleemoplossende methodiek (A3’s) uit te voeren.
  • processen in kaart te brengen door het maken van een value stream map en verspillingen te identificeren.

Wat ga je doen?

Voor de 2-daagse training zullen we eerst een intakegesprek met je inplannen. Dit is om jou alvast zoveel mogelijk kennis mee te geven voordat je met de training begint. Zo leren we je ook alvast kennen en dan kunnen we het programma zo goed mogelijk op jou en je medecursisten afstemmen. Na de training volgt er ook nog een coachingsgesprek met jou. We helpen je dan graag nog een keer waar je tegenaan loopt in de praktijk. In zowel het intake- als coachingsgesprek kan het handig zijn dat je leidinggevende hierbij aanwezig is.

  • Dag 1: Introductie Lean – Lean principes – Elementen van Lean – A3 denken (problem solving)
  • Dag 2: A3 coaching – Proces (VSM  en verspilling) – Lean simulatie

Wie wordt jouw trainer?

Deze training wordt verzorgd door Arthur Pans of Sybrand Hoekstra. Beide mannen willen altijd continu verbeteren en zijn trainers tot op het bot. Cursisten geven aan dat zij hun kennis op een hele enthousiaste manier kunnen overbrengen. Zij oefenen direct met je zodat jij de materie gelijk in de praktijk kunt toepassen.

Even praktisch

Uiteraard wil je ook de praktische kant weten van deze training. De kosten voor deze training zijn € 1.000,-, excl. BTW. Daarvoor krijg je:

  • een intakegesprek om je alvast te leren kennen, zodat we de training zoveel mogelijk op je wensen en die van je medecursisten kunnen aansluiten;
  • 2 interessante dagen training;
  • persoonlijke begeleiding en coaching;
  • een coachingsgesprek;
  • het meest actuele Leanboek;
  • het hoogst gecertificeerde Lean Orange Belt certificaat van Nederland.

Meer informatie?

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingsprogramma? Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord! Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar via tel: 085-2736170.

In 3 weken je Lean Green Belt certificaat halen? Dat kan met onze online training! Dit is inclusief een prestatiedoorbraak verdieping, gegeven door Paul van Schaik.

Hoogste accreditatie van Nederland!

De Lean Green Belt training van onze partner FTE Improvery is door Lean Competency System (LCS) officieel geaccrediteerd. De Lean Green Belt training is geaccrediteerd op niveau 1A, 1B en 1C. FTE Improvery is in Nederland het hoogst geaccrediteerde trainingsbureau op het gebied van Lean.

Wat levert deze training jou op?

Na het volgen van de Online Lean Green Belt training ben jij op niveau 1A, 1B en 1C gecertificeerd. Je begrijpt de aspecten van de lean management filosofie en bent in staat om een aantal basisprincipes en technieken in je eigen praktijk toe te passen. De kennis gaat je helpen bij het uitdragen van het belang van continu verbeteren en het opstarten van verbeterinitiatieven!

We zullen je meenemen in onze filosofie voor doen, samen doen en zelf doen. En het 5P-model kan je na deze training ook dromen.

Je leert tijdens deze inspirerende dagen:

  • Zelfstandig een probleemoplossende methodiek (A3’s) uit te voeren.
  • Processen in kaart te brengen door het maken van een value stream map en verspillingen te identificeren.
  • Zelfstandig verbeteringen te signaleren door gemba walks uit te voeren.
  • Mee te werken in de opzet en uitvoering van het management systeem in de eigen werkomgeving.
  • PDCA toe te passen in je eigen werkzaamheden.

Wie wordt jouw trainer?

Deze training wordt verzorgd door Arthur Pans of Sybrand Hoekstra. Beide mannen willen altijd continu verbeteren en zijn trainers tot op het bot. Cursisten geven aan dat zij hun kennis op een hele enthousiaste manier kunnen overbrengen. Zij oefenen direct met je zodat jij de materie gelijk in de praktijk kunt toepassen.

Reviews

Enkele reviews van cursisten die jou voor zijn gegaan:

“Goede afwisseling tussen theorie en praktijk opdrachten. Arthur neemt je zodoende stap voor stap mee in de wereld van Lean en neem je de materie beter tot je. De tools die ik heb leren kennen pas ik dagelijks nog toe. Dit smaakt naar meer!” Cijfer: 10

“Wat een leuke training. Iedereen kan continu verbeteren, alleen hoe pak je dit aan? De trainers weten deze vraag op een enthousiaste en inspirerende wijze te beantwoorden. Onderdeel van de training is het verbeteren van een praktijkcase uit jouw dagelijkse situatie. Hierdoor wordt de training direct toegepast in de praktijk. De trainers weten de aandacht vast te houden door een goede mix van theorie, praktijkoefeningen en praktijkvoorbeelden.” Cijfer: 9

“Arthur Pans verstaat de kunst om iedereen gemotiveerd te houden, kan goed en duidelijk uitleggen en zorgt dat de aandacht erbij blijft. Zijn training heeft mij goed op weg geholpen hoe ik continu kan verbeteren en problemen aan moet pakken.” Cijfer: 10

Even praktisch

Uiteraard wil je ook de praktische kant weten van deze online training. De kosten voor deze online training zijn € 990,-, excl. BTW. Daarvoor krijg je:

  • 6 dagdelen een interessante training;
  • Een theorie examen;
  • Verdieping prestatiedoorbraak gegeven door Paul van Schaik;
  • Online training met een kleine selecte groep van maximaal 8 cursisten;
  • Het hoogst gecertificeerde Lean Green Belt certificaat van Nederland;
  • Binnen drie weken jouw Lean Green Belt certificaat behaald.

Trainingsdata

Groep november:

  • Maandag 2 november  – 9 uur tot 12.30 uur
  • Woensdag 4 november – 9 uur tot 12.30 uur
  • Maandag 9 november  – 9 uur tot 12.30 uur
  • Woensdag 11 november – 9 uur tot 12.30 uur
  • Maandag 16 november  – 9 uur tot 12.30 uur
  • Woensdag 18 november – 9 uur tot 12.30 uur

Groep december:

  • Maandag 7 december  – 9 uur tot 12.30 uur
  • Woensdag 9 december – 9 uur tot 12.30 uur
  • Maandag 14 december  – 9 uur tot 12.30 uur
  • Woensdag 16 december – 9 uur tot 12.30 uur
  • Maandag 21 december  – 9 uur tot 12.30 uur
  • Woensdag 23 december – 9 uur tot 12.30 uur

Meer informatie?

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingsprogramma? Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord! Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar via tel: 085-2736170.

Wil jij continu verbeteren? Je eigen ambities realiseren? RSG biedt in samenwerking met FTE Improvery met veel enthousiasme Lean trainingen aan voor iedereen met een grote passie voor continu verbeteren. Onze partner FTE Improvery is officieel geaccrediteerd door het LCS en helpt jou om met de verbeter filosofie je Lean Green Belt certificaat te behalen in slechts 4 trainingsdagen. Op Springest is onze opleiding gemiddeld beoordeeld op een 9,2 door onze eerdere cursisten.

Hoogste accreditatie van Nederland!

De Lean Green Belt training van onze partner FTE Improvery is door Lean Competency System (LCS) officieel geaccrediteerd. De Lean Green Belt training is geaccrediteerd op niveau 1A, 1B en 1C. FTE Improvery is in Nederland het hoogst geaccrediteerde trainingsbureau op het gebied van Lean.

Wat levert deze training jou op?

Na de 4-daagse Lean Green Belt training en een uitgevoerde praktijkopdracht ben jij op niveau 1A, 1B en 1C gecertificeerd. Je begrijpt de aspecten van de lean management filosofie en bent in staat om een aantal basisprincipes en technieken in je eigen praktijk toe te passen. De kennis gaat je helpen bij het uitdragen van het belang van continu verbeteren en het opstarten van verbeterinitiatieven!

We zullen je meenemen in onze filosofie voor doen, samen doen en zelf doen. En het 5P-model kan je na deze training ook dromen.

Je leert tijdens deze inspirerende dagen:

  • zelfstandig een probleemoplossende methodiek (A3’s) uit te voeren.
  • processen in kaart te brengen door het maken van een value stream map en verspillingen te identificeren.
  • zelfstandig verbeteringen te signaleren door gemba walks uit te voeren.
  • mee te werken in de opzet en uitvoering van het management systeem in de eigen werkomgeving.
 • PDCA toe te passen in je eigen werkzaamheden.

Wat ga je doen?

Voor de 4-daagse training zullen we eerst een intakegesprek met je inplannen. Dit is om jou alvast zoveel mogelijk kennis mee te geven voordat je met de training begint. Zo leren we je ook alvast kennen en dan kunnen we het programma zo goed mogelijk op jou en je medecursisten afstemmen. Na de training volgt er ook nog een coachingsgesprek met jou. We helpen je dan graag nog een keer waar je tegenaan loopt in de praktijk en ook zullen we je begeleiden bij het uitvoeren van de praktijkopdracht. In zowel het intake- als coachingsgesprek kan het handig zijn dat je leidinggevende hierbij aanwezig is.

Wat gaan we tijdens de 4 trainingsdagen doen?
Dag 1: Introductie Lean – Lean principes – Urgentie en Ware Noorden – Gemba Walks
Dag 2: Management systeem (KPI-boom, VERI, resultaatplan, overlegstructuur en Short Interval Control) – A3 denken (Problem solving)
Dag 3: A3 coaching – Standaardisatie – Waardestromen (VSM) – Verspilling – Flow/ Pull
Dag 4: Kernoorzaken – Visual Management – Gedrag en overtuigingen

Wie wordt jouw trainer?

Deze training wordt verzorgd door Arthur Pans of Sybrand Hoekstra. Beide mannen willen altijd continu verbeteren en zijn trainers tot op het bot. Cursisten geven aan dat zij hun kennis op een hele enthousiaste manier kunnen overbrengen. Zij oefenen direct met je zodat jij de materie gelijk in de praktijk kunt toepassen.

Reviews

Enkele reviews van cursisten die jou voor zijn gegaan:

“Goede afwisseling tussen theorie en praktijk opdrachten. Arthur neemt je zodoende stap voor stap mee in de wereld van Lean en neem je de materie beter tot je. De tools die ik heb leren kennen pas ik dagelijks nog toe. Dit smaakt naar meer!” Cijfer: 10

“Wat een leuke training. Iedereen kan continu verbeteren, alleen hoe pak je dit aan? De trainers weten deze vraag op een enthousiaste en inspirerende wijze te beantwoorden. Onderdeel van de training is het verbeteren van een praktijkcase uit jouw dagelijkse situatie. Hierdoor wordt de training direct toegepast in de praktijk. De trainers weten de aandacht vast te houden door een goede mix van theorie, praktijkoefeningen en praktijkvoorbeelden.” Cijfer: 9

“Arthur Pans verstaat de kunst om iedereen gemotiveerd te houden, kan goed en duidelijk uitleggen en zorgt dat de aandacht erbij blijft. Zijn training heeft mij goed op weg geholpen hoe ik continu kan verbeteren en problemen aan moet pakken.” Cijfer: 10

Even praktisch

Uiteraard wil je ook de praktische kant weten van deze training. De kosten voor deze training zijn € 2.000,-, excl. BTW. Daarvoor krijg je:

  • Een intakegesprek om je alvast te leren kennen, zodat we de training zoveel mogelijk op je wensen en die van je medecursisten kunnen aansluiten;
  • 4 interessante dagen training;
  • Persoonlijke begeleiding en coaching bij twee A3’s;
  • Een theorie examen;
  • Een coachingsgesprek;
  • Het meest actuele Leanboek;
  • Het hoogst gecertificeerde Lean Green Belt certificaat van Nederland.

Trainingsdata

Data training november:

 • Maandag 2 november
 • Dinsdag 3 november
 • Maandag 16 november
 • Dinsdag 17 november

Data training december:

 • Maandag 7 december
 • Dinsdag 8 december
 • Maandag 14 december
 • Dinsdag 15 december

Meer informatie?

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingsprogramma? Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord! Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar via tel: 085-2736170.