Op 27 juni a.s. faciliteert RSG Audit, Risk & Compliance i.s.m. Stolwijk den Hartigh de training ‘Frauderisicofactoren’. Deze training duurt één dag (6 PE) en vindt plaats in Den Bosch.
We hebben voor deze dag het maximum aantal deelnemers (20) bereikt en kijken nu naar de mogelijkheden voor een extra training. Heb je interesse? Meldt dit dan bij info@rsg.nl

De opleiding data-science bestaat uit vier dagdelen die gegeven worden van 16.00 – 21.00 uur en bestaat uit de volgende vier modules:

 1. Introductie data (science) en GDPR.  21 juni

 2. Data-architecturen en datakwaliteit.  28 juni  

 3. Data-governance en data-organisatie. 5 juli  

 4. Projectuitvoering en verandermanagement. 23 augustus

Na het volgen van de diverse modules beheers je de volgende onderdelen:

Je hebt inzicht in de BI-ontwikkelingen en in de gevolgen die de nieuwe wetgeving op datagebied voor een organisatie heeft. Vanuit de data ben je in staat om de verschillende architecturen te herkennen en er BI-oplossingen in te plaatsen. Ook wordt duidelijk welke (belangrijke) rol datakwaliteit hierin speelt.

Je bent in staat om de verschillende functies binnen een (data) organisatie te herkennen en deze een plaats te geven in de organisatie, inclusief de rollen en verantwoordelijkheden. Tevens ben je in staat om de verschillende data-governance modellen toe te passen. Dit alles aan de hand van praktijkcases (o.a. Passionned Group) en gebruikmakend van software die bij klanten kan worden gebruikt.

Als laatste onderdeel wordt aandacht besteed aan het toepassen van de kennis in de praktijk van alle dag en wordt nader ingegaan op hoe dit moet worden georganiseerd en wat er vanuit verandermanagement voor nodig is.

1. Introductie data (science) en GDPR

In de module Introductie data (science) en GDPR wordt de basis van de te ontwikkelen kennis op datagebied gelegd. Verder wordt een start gemaakt met de uit te voeren opdracht.

 • Introductie BI, data science en data driven organisaties.

 • Wat zijn de ontwikkelingen en trends?

 • Wat is belangrijk voor de finance professional?

 • Hoe ga je om met data en de GDPR?

 • Hoe voorkomt je een ‘excel dorado’?

Resultaten

Je kunt de verschillende definities plaatsen en toepassen in de praktijk. Je kent de belangrijkste trends en kunt deze vertalen naar je eigen werkomgeving. Je weet wat de vereisten zijn als finance professional, als het om data gaat en bent in staat om de GDPR-begrippen toe te passen in de eigen omgeving. Er komen voorbeelden aan de orde vanuit Passionned op de gebieden als Public, GRC (Audit, Risk Management, Compliance) en Financial- en Business Control met als doel om de theorie te plaatsen in de praktijk van alle dag. Als laatste ben je in staat om een eigen (data) project op te starten.

Opdracht 

De opdracht betreft: het in groepen uitvoeren van een opdracht/onderzoeksvraag, waarin de belangrijkste onderwerpen van de opleiding aan de orde komen. Formuleer een opdracht voor de komende periode waarin aangegeven wordt welke verbeteringen met data kunnen worden bereikt.

Welke data is aanwezig binnen de organisatie en wat raakt de GDPR. Analyseer hoe de data is beschreven en maak een korte presentatie (op directieniveau) van de opdracht en de bevindingen uit de data ten aanzien van de GDPR. Inventariseer welke databronnen er zijn en welke tooling hiervoor wordt gebruikt.

2. Data-architecturen en datakwaliteit

In de module Data-architecturen en datakwaliteit wordt dieper ingegaan op hoe data is opgeslagen en wat datakwaliteit voor een organisatie betekent.

 • Presentatie van de opdracht.

 • Introductie datawarehousing en haar componenten inclusief voorbeelden uit de Passionned praktijk.

 • Big data en haar architecturen.

 • Is het mogelijk om een integrale oplossing en een integrale architectuur te realiseren?

 • Wat is datakwaliteit?

 • Hoe ga je om met datakwaliteit en hoe analyseer je dat?

 • Wat zijn de verschillende (software)systemen en welke kunt u in uw dagelijkse praktijk gebruiken?

 • Wat zijn de gevolgen, als datakwaliteit onvoldoende geborgd is in een organisatie.

Resultaten

Je kunt de verschillende onderdelen van een data architectuur benoemen en plaatsen in de eigen organisatie. Je bent in staat om van elk onderdeel het belang te begrijpen, wat het doel is, maar ook wat de valkuilen en risico’s zijn. Ten aanzien van de datakwaliteit ben je in staat om de verschillende aspecten te benoemen en met tooling te meten. Als laatste ben je in staat om een plan te maken om de datakwaliteit in een organisatie te verbeteren. Je maakt gebruik van de verschillende systemen die op de markt beschikbaar zijn.

Opdracht 

De opdracht betreft het in groepen uitvoeren van een analyse van de gebruikte systemen en waarom voor deze systemen is gekozen. Maak tevens een voorstel over de vraag of en zo ja, welke componenten er moeten worden toegevoegd om de opdracht/onderzoeksvraag beter te kunnen vormgeven. Motiveer het antwoord.

Ten aanzien van datakwaliteit zal een concrete bron geanalyseerd worden. Daarnaast wordt vastgesteld wat de kwaliteit van deze bron is. Het gaat er erom dat je adviseert wat er aan datakwaliteit verbeterd moet gaan worden.

3. Data Governance en data organisatie

In de module Data Governance en data organisatie komt de proceskant en de organisatorische kant van data aan de orde. Hoe wordt data gemanaged en welke rollen zijn daarin te onderkennen.

 • Presentatie datakwaliteit en data-architectuur.

 • Er zijn verschillende scholen t.a.v. data-governance. Wat zijn de voor- en nadelen?

 • Welke rol speelt datavolwassenheid bij data-governance?

 • Welke rollen zijn er te onderkennen in een organisatie?

 • Wat zijn de competenties die het succes bepalen?

 • Welke rol speelt de finance professional daarin en wat veranderd er in zijn rol?

Resultaten 

Je kunt de verschillende scholen van data-governance plaatsen en aangeven welke van deze scholen voor een specifieke organisatie het beste is. Je bent in staat om een van de modellen (DMBOK) ook daadwerkelijk toe te passen. Je kunt de volwassenheid van organisaties globaal vaststellen en aangeven wat een stap in volwassenheid betekent voor een organisatie. Het is mogelijk om de verschillende rollen te onderkennen in de organisatie en duidelijk aan te geven wat voor jou eigen rol in de organisatie betekent. Dit alles wordt besproken aan de hand van concrete voorbeelden uit de dagelijkse adviespraktijk van de Passionned Group.

Opdracht 

De opdracht betreft het in groepen analyseren van de data-governance organisatie bij een opdrachtgever. Wat wordt er gebruikt, wat is de volwassenheid en welke competenties zijn er vereist om succesvol met data aan de slag te kunnen gaan. Welke kansen maar ook risico’s loopt de organisatie op datagebied. Maak daarnaast een persoonlijk plan dat je in de komende periode gaat uitvoeren om de datagedrevenheid van jezelf te verhogen. Wat heb je nodig?

4. Projectuitvoering en verandermanagement

In de laatste module komt alles samen. Hierbij wordt het plan voor een organisatie gepresenteerd, komt het persoonlijke plan aan de orde en wordt afgesloten met een stuk veranderingsmanagement rondom data.

 • Presentatie analyse data-governance en eigen plan.

 • Discussie in groepen over wat hebben we geleerd en wat zijn de vervolgstappen.

 • Hoe kan verandermanagement helpen om organisaties meer datagedreven te maken.

 • De do’s en don’ts van verandermanagement bij data.

 • Hoe nu verder?

Resultaten 

Je kunt een plan maken voor de organisatie en een persoonlijk ontwikkelplan op het gebied van data-science. Je bent in staat om op basis van best practices nog beter het verandermanagement in te richten en nu ben je ook in staat alles wat je geleerd hebt in samenhang te zien. In dit laatste onderdeel worden ook casussen besproken uit de praktijk van de Passionned Group.

Opdracht 

Geen.

Overige informatie:

Locatie:
RSG Finance, Vestdijk 57a, 5611 CA Eindhoven

Opleider:
Passionned Group, trainer: Dick Pouw

PE punten:
8 PE punten (2 PE punten per sessie)

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingenprogramma?
Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord!

Doelstellingen:

Na deze cursus:

 • Bent u op de hoogte van de nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties die in het boekjaar 2017 voor het eerst van toepassing zijn;

 • Weet u welke wijzigingen vanaf 1 januari 2018 in zullen gaan;

 • Kent u de voortgang van enkele belangrijke projecten van de IASB. Veel van deze ontwikkelingen hebben niet alleen consequenties voor de jaarrekening, maar ook voor informatiesystemen en soms de bedrijfsactiviteiten zelf;

 • U weet welke wijzigingen in verslaggeving u nu al kunt doorvoeren.

Doelgroep:

 • Interim professionals werkzaam voor en via RSG Finance B.V.

 • Accountants, controllers en financieel professionals met IFRS-kennis die in één dag bijgepraat willen worden over de ontwikkelingen in de afgelopen periode.

Inhoud:
IFRS kent veel wijzigingen die een grote impact kunnen hebben op de jaarrekening. Het is van belang dat u op de hoogte bent van deze wijzigingen. De IFRS update 2017 gaat uitgebreid in op de nieuwe standaarden en interpretaties onder IFRS, waaronder die voor omzetverantwoording en financiële instrumenten.
In één cursusdag behandelt de docent alle recent geldende wijzigingen in IFRS. Ook krijgt u een update van verslaggevingsstandaarden die reeds zijn goedgekeurd en binnenkort in werking treden.
In de cursus Update IFRS 2017 gaat u aan de slag met:

 • IFRS 15 Omzetverantwoording inclusief de onlangs gepubliceerde clarifications & verwachtingen AFM omtrent toelichting in halfjaarbericht/jaarverslag 2017;

 • IFRS 16 Leasing;

 • IFRS 9 inclusief verwachtingen AFM omtrent toelichting in halfjaarbericht/ jaarverslag;

 • ESMA en AFM enforcement priorities en recente uitspraken inclusief guidelines Alternative Performance Measures;

 • IASB initiatieven op terrein van effectief communiceren inclusief aanpassingen IAS 1, IAS 7;

 • Practice statement materiality, etc.;

 • Recente uitspraken IFRS Interpretations Committee.

 • Samen met uw medecursisten bespreekt u de ontwikkelingen en praktijkproblemen aan de hand van voorbeelden en korte casussen.

Periode:
Nader te bepalen

Locatie:
Landgoed Huize Bergen, Glorieuxlaan 1 te Vught

Opleider:
Stefan Betting
RA, eigenaar/ oprichter Profeda en o.a. docent en examinator interne verslaglegging Nyenrode Business Universiteit.

PE punten:
6 PE punten (NBA)

Kosten:

 • Interim professionals, in dienst bij RSG Finance: Geen. Inschrijving in overleg met RSG

 • Freelance Interim professionals werkzaam via RSG Finance: € 375,00 excl. BTW.

 • Overige deelnemers: € 425,00 excl. BTW.

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingsprogramma? Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord!

Doelstellingen:

 • Green Belts realiseren aantoonbare (!) en structurele verbeteringen

 • Green Belts denken in processen, weten wat klantgericht denken en doen is, zien en reduceren verspillingen, kunnen Lean oplossingen bedenken en/ of realiseren en zij kunnen ook statistisch denken (onderbouwen met feiten)

 • De deelnemers zijn opgeleid tot parttime verbeterprojectleiders. Zij kennen de verbeteraanpak DMAIC (best practice in verbeteren) en kunnen vele Lean Six Sigma tools toepassen

Doelgroep:
Interim professionals werkzaam voor en via RSG Finance B.V.

Programma en tijdsbesteding:
Tijdens dit traject wordt aandacht geschonken aan de inhoud en aan soft skills die horen bij het competentieprofiel van een Green Belt (ASQ). Zie ook bijgevoegd curriculum. Inclusief theorie-examen (NL). Exclusief praktijkbegeleiding.

“Ik had de Green Belt opleiding veel eerder moeten doen. Had me veel tijd en inzicht gescheeld.” – K. van Bemmel
“Een DMAIC verbetertraject levert in de finance vaak een ton EUR per jaar op. Bij Green Belts gauw 50k, bij Black Belts soms meerdere miljoenen.” – Marcus Bergman

Periode:
Data volgt nog

En: 19 januari, 2 en 16 februari, 9 en 23 maart, 6 en 20 april, 11 mei van 16:00 – 20:30 uur, incl. een half uur diner

Opleider:
Jörgen Putman (MBB) van Lean Six Sigma Partners (LSSP)

PE punten:
56 PE punten

Kosten:

 • Interim professionals werkzaam bij RSG Finance: Geen, wel in overleg RSG

 • Interim professionals werkzaam via RSG Finance: EUR 1.995,00 (excl. BTW)

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingsprogramma?
Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord!

Doelstellingen:

Een verdere verdieping in de publieke sector en de rol van de interne controleafdeling van gemeente en overheidsinstanties. En daarnaast de deelnemer op de hoogte brengen van alle recente ontwikkelingen in deze sector en de interne controle van deze sector.

Doelgroep:

Interim professionals werkzaam voor en via RSG Finance
Finance professionals bij (potentiële) klanten van RSG Finance
Leden van de IIA

Programma en tijdsbesteding:

Programma: In 5 dagdelen worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Module 1: Omgevingsherkenning. Na een korte introductie wordt dieper ingegaan op de inrichting van Bestuurlijk Nederland en de verschillende bestuurlijke functies.

 • Module 2: Planning en control instrumenten. Zoals kadernota en voorjaarsnota, maar ook planning- en control instrumenten.

 • Module 3: De Public controller. Besproken worden de recente ontwikkelingen in deze functie, de taken en positionering van deze positie en diverse gerelateerde onderwerpen.

 • Module 4: Specifieke aandachtsgebieden. In deze module wordt verder ingegaan op onderwerpen als de positie en rol van de accountant en specifieke belastingen.

 • Module 5: Sociaal domein en samenwerking, met onderwerpen als decentralisatie, lokale bestuurlijke verantwoordelijkheid, verbonden partijen, P&C cyclus en verslaglegging.

Tijdsbesteding:
Iedere module duurt één dagdeel (4 uur), van 15.00 uur tot 20.00 uur (inclusief eten)

Periode:
Data volgt nog

Opleider:
Public Control met Fred Busio en Anton Hurkmans

Locatie:
Vestiging RSG Finance te Eindhoven

PE punten: 20 PE punten

Kosten:

 • Interim professionals werkzaam bij RSG Finance: geen

 • Interim professionals werkzaam via RSG Finance: € 1.500,00 excl. BTW

 • Finance professionals bij klanten: € 1.500,00 excl. BTW

 • Leden van de IIA: € 1.500,00 excl. BTW

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingenprogramma?
Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord!

 


Deze training werd door onze kandidaten gewaardeerd met een

 

cijfer-9,4

 

“Voor mij als “leek” binnen de groep een zeer verhelderende training die mij veel meer inzicht heeft gegeven in het reilen en zeilen van een gemeentelijke organisatie. Goede presentatie met veel praktijkverhalen en mogelijkheid tot discussie in de groep.”

 

“Heel inspirerend met veel ervaring, nuances praktijkvoorbeelden. Goede discussies.”

 

“Enthousiaste docenten die inhoudelijk erg goed op de hoogte zijn. Leuk om per mail nog artikelen  (achtergrondinformatie) te ontvangen. Ruim op tijd qua communicatie.”

 

Doelstellingen:
Na afloop van dit traject zijn de deelnemers zich bewust van de kansen die je als business controller én vertrouwde adviseur creëert. Zij zijn in staat om proactief te adviseren en mee te denken met klanten en leveren zo een duidelijke toegevoegde waarde. De deelnemers adviseren vanuit hun eigen expertise en bemiddelen in de expertise die nodig is bij de klant. Zij zijn in staat om slimme en uitdagende vragen te stellen, creëren de juiste follow-up bij collega’s en signaleren en verzilveren commerciële kansen.

Doelgroep:
Interim professionals werkzaam voor en via RSG Finance B.V.

Programma en tijdsbesteding:
Tijdens dit traject wordt aandacht geschonken aan de inhoud en aan soft skills die horen bij het competentieprofiel van een Business Controller. Het programma zal bestaan uit (actuele) kennissessies, afgewisseld met trainingen waarbij aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap en adviesvaardigheden. U krijgt tools aangereikt die direct in de praktijk kunnen worden toegepast en waarmee u in uw werkomgeving direct van kunt profiteren.

Het programma zal dan globaal bestaan uit (onderdelen van):

 • Masterclass Managementaccounting & Control;

 • Masterclass Strategisch Management;

 • De Vertrouwde Adviseur;

 • Masterclass Persoonlijk Leiderschap;

 • Masterclass Business Development;

 • Losse, actuele onderwerpen. Te denken valt aan: Update IFRS, Hoe te handelen bij vermeende fraude, enz.

 • Integrale opdracht / business case.

Periode:
Data volgt nog

Locatie:
RSG Finance, Vestdijk 57a, 5611 CA Eindhoven

Opleider:
Markus Verbeek Praehep en Boertien Vergouwen Overduin

PE punten:
35 PE punten

Kosten:

 • Interim professionals werkzaam bij RSG Finance: Geen, wel in overleg RSG

 • Interim professionals werkzaam via RSG Finance: EUR 2.995 (ex BTW)

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingenprogramma?
Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord!

Doelstellingen:

 • Yellow Belts hebben een introductie in Lean Six Sigma succesvol afgerond (awareness)

 • Yellow Belts denken in processen, weten wat klantgericht denken is, zien verspillingen, kunnen Lean oplossingen bedenken

 • De deelnemers zijn opgeleid tot deelnemers in verbetertrajecten. Zij kennen de verbeteraanpak DMAIC (best practice in verbeteren) en passen eventueel Lean Six Sigma tools toe

Doelgroep:
Interim professionals werkzaam voor en via RSG Finance B.V.

Programma en tijdsbesteding:
Tijdens deze introductie in Lean Six Sigma wordt aandacht geschonken aan de inhoud en aan soft skills die horen bij het competentieprofiel van een Yellow Belt. Zie ook bijgevoegd onderstaand curriculum. Inclusief theorie-certificaat (NL).

Periode:
Datum volgt nog

Locatie:
RSG Finance, Vestdijk 57a, 5611 CA  Eindhoven

Opleider:
Jörgen Putman (MBB) van Lean Six Sigma Partners (LSSP)

PE punten:
7 PE punten (NBA)

Kosten:

 • Interim professionals werkzaam bij RSG Finance: Geen, wel in overleg RSG

 • Interim professionals werkzaam via RSG Finance: EUR 250,00 (ex BTW)

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingenprogramma?
Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord!

Doelstellingen:
Het verbeteren van vaardigheden op het vlak van relatiemanagement.

Doelgroep:
De opleiding is bestemd voor medewerkers die gedetacheerd zijn bij klanten en waarvoor het verstevigen en uitbouwen van de relatie behoort tot hun kerncompetenties.

Programma en tijdsbesteding: 3 dagdelen

Tijdens de eerste dag (2 dagdelen) wordt deelnemers aangeleerd hoe zij de relatie met hun klanten op persoonlijk en organisatorisch vlak kunnen versterken. Zij leren door beter relatiemanagement een proactieve bijdrage te leveren aan het resultaat van hun klanten.

Onderwerpen:

 • Awareness vergroten van ieders bijdrage aan resultaat

 • Verbeteren van klantinzicht:

 • Wie is de klant?

 • Wat is zijn/haar dagelijkse business?

 • Wie zijn mijn collega’s bij de klant?

 • Wie zijn hun leidinggevenden?

 • Waarom werken ze bij de organisatie?

 • Welke 3 thema’s c.q. uitdagingen houdt hen bezig?

 • Wat zijn de gevolgen en voor wie?

 • Wat hebben ze er tot nu toe aan gedaan?

 • Wat was het resultaat?

 • Hoe kun jij hen helpen?

 • Wat heb je daarvoor nodig?

Na afsluiting van de eerste dag krijgen de deelnemers de opdracht voor het maken van een 30-dagen plan. In dit plan wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

 • Welke activiteiten ga ik ondernemen en wanneer?

 • Hoe ga ik dat doen?

 • Wat of wie heb ik daarvoor nodig?

Het plan leveren zij binnen 7 dagen in, waarna de uitvoering van het plan gestalte kan krijgen. Tijdens het terugkom dagdeel staan presentaties van de deelnemers centraal. Iedere deelnemer presenteert op eigen wijze de resultaten van het 30-dagen actieplan. De vorm waarin zij hun resultaat presenteren staat vrij.

Tijdsbesteding:
Voor oktober betekent dit een middag / avond. We starten om 16.00 uur tot 22.00 uur (inclusief diner van 17.30 uur tot 18.30 uur). Voor de tweede dag betekent dit om 16.00 uur starten tot 20.30 uur (inclusief diner van 17.30 uur tot 18.30 uur).

Periode:
Eerste dag op donderdag 20 oktober 2016 en een terugkom dagdeel op donderdag 17 november 2016.

Locatie:
Kantoor RSG Finance, Vestdijk 57 a te Eindhoven.

Competenties:

 • Belangstellend vermogen

 • (Organisatie) sensitiviteit

 • Luisterend vermogen

 • Doelgerichtheid

 • Klantgerichtheid

Opleider: SalesBoost Company, Johan Bertens.

PE punten: 8 PE punten

MENU