Na afloop van dit traject zijn de deelnemers zich bewust van de kansen die je als business controller én vertrouwde adviseur creëert. Zij zijn in staat om proactief te adviseren en mee te denken met klanten en leveren zo een duidelijke toegevoegde waarde. De deelnemers adviseren vanuit hun eigen expertise en bemiddelen in de expertise die nodig is bij de klant. Zij zijn in staat om slimme en uitdagende vragen te stellen, creëren de juiste follow-up bij collega’s en signaleren en verzilveren commerciële kansen.

Doelgroep

Interim professionals werkzaam voor en via RSG.

Programma en tijdsbesteding:

Tijdens dit traject wordt aandacht geschonken aan de inhoud en aan soft skills die horen bij het competentieprofiel van een Business Controller. Het programma zal bestaan uit (actuele) kennissessies, afgewisseld met trainingen waarbij aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap en adviesvaardigheden. U krijgt tools aangereikt die direct in de praktijk kunnen worden toegepast en waarmee u in uw werkomgeving direct van kunt profiteren.

Het programma zal dan globaal bestaan uit (onderdelen van):

  • Masterclass Managementaccounting & Control;
  • Masterclass Strategisch Management;
  • De Vertrouwde Adviseur;
  • Masterclass Persoonlijk Leiderschap;
  • Masterclass Business Development;
  • Losse, actuele onderwerpen. Te denken valt aan: Update IFRS, Hoe te handelen bij vermeende fraude, enz.
  • Integrale opdracht / business case.

Meer informatie?

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingsprogramma? Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord! Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar via tel: 085-2736170.

Het verbeteren van vaardigheden op het vlak van relatiemanagement.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor medewerkers die gedetacheerd zijn bij klanten en waarvoor het verstevigen en uitbouwen van de relatie behoort tot hun kerncompetenties.

Programma en tijdsbesteding:

Tijdens de eerste dag wordt deelnemers aangeleerd hoe zij de relatie met hun klanten op persoonlijk en organisatorisch vlak kunnen versterken. Zij leren door beter relatiemanagement een proactieve bijdrage te leveren aan het resultaat van hun klanten.

Onderwerpen:

  • Awareness vergroten van ieders bijdrage aan resultaat
  • Verbeteren van klant inzicht:
  • Wie is de klant?
  • Wat is zijn/haar dagelijkse business?
  • Wie zijn mijn collega’s bij de klant?
  • Wie zijn hun leidinggevenden?
  • Waarom werken ze bij de organisatie?
  • Welke 3 thema’s c.q. uitdagingen houdt hen bezig?
  • Wat zijn de gevolgen en voor wie?
  • Wat hebben ze er tot nu toe aan gedaan?
  • Wat was het resultaat?
  • Hoe kun jij hen helpen?
  • Wat heb je daarvoor nodig?

Na afsluiting van de eerste dag krijgen de deelnemers de opdracht voor het maken van een 30-dagen plan. In dit plan wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Welke activiteiten ga ik ondernemen en wanneer?
  • Hoe ga ik dat doen?
  • Wat of wie heb ik daarvoor nodig?

Het plan leveren zij binnen 7 dagen in, waarna de uitvoering van het plan gestalte kan krijgen. Tijdens het terugkom dagdeel staan presentaties van de deelnemers centraal. Iedere deelnemer presenteert op eigen wijze de resultaten van het 30-dagen actieplan. De vorm waarin zij hun resultaat presenteren staat vrij.

Meer informatie?

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingsprogramma? Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord! Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar via tel: 085-2736170.

Na afloop van dit traject zijn de deelnemers zich bewust van de kansen die je als business controller én vertrouwde adviseur creëert. Zij zijn in staat om proactief te adviseren en mee te denken met klanten en leveren zo een duidelijke toegevoegde waarde. De deelnemers adviseren vanuit hun eigen expertise en bemiddelen in de expertise die nodig is bij de klant. Zij zijn in staat om slimme en uitdagende vragen te stellen, creëren de juiste follow-up bij collega’s en signaleren en verzilveren commerciële kansen.

Doelgroep

  • Interim professionals werkzaam voor en via RSG.

Programma en tijdsbesteding:

Tijdens dit traject wordt aandacht geschonken aan de inhoud en aan soft skills die horen bij het competentieprofiel van een Business Controller. Het programma zal bestaan uit (actuele) kennissessies, afgewisseld met trainingen waarbij aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap en adviesvaardigheden. U krijgt tools aangereikt die direct in de praktijk kunnen worden toegepast en waarmee u in uw werkomgeving direct van kunt profiteren.

Het programma zal dan globaal bestaan uit (onderdelen van):

  • Masterclass Managementaccounting & Control;
  • Masterclass Strategisch Management;
  • De Vertrouwde Adviseur;
  • Masterclass Persoonlijk Leiderschap;
  • Masterclass Business Development;
  • Losse, actuele onderwerpen. Te denken valt aan: Update IFRS, Hoe te handelen bij vermeende fraude, enz.
  • Integrale opdracht / business case.

Meer informatie?

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingsprogramma? Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord! Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar via tel: 085-2736170.

Een verdere verdieping in de publieke sector en de rol van de interne controleafdeling van gemeente en overheidsinstanties. En daarnaast de deelnemer op de hoogte brengen van alle recente ontwikkelingen in deze sector en de interne controle van deze sector.

Doelgroep

  • Interim professionals werkzaam voor en via RSG.
   Finance professionals bij (potentiële) klanten van RSG.
  • Leden van de IIA.

Programma en tijdsbesteding:

Programma: In 5 dagdelen worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Module 1: Omgevingsherkenning. Na een korte introductie wordt dieper ingegaan op de inrichting van Bestuurlijk Nederland en de verschillende bestuurlijke functies.
  • Module 2: Planning en control instrumenten. Zoals kadernota en voorjaarsnota, maar ook planning- en control instrumenten.
  • Module 3: De Public controller. Besproken worden de recente ontwikkelingen in deze functie, de taken en positionering van deze positie en diverse gerelateerde onderwerpen.
  • Module 4: Specifieke aandachtsgebieden. In deze module wordt verder ingegaan op onderwerpen als de positie en rol van de accountant en specifieke belastingen.
  • Module 5: Sociaal domein en samenwerking, met onderwerpen als decentralisatie, lokale bestuurlijke verantwoordelijkheid, verbonden partijen, P&C cyclus en verslaglegging

Interim professionals werkzaam via RSG: € 1.500,00 excl. BTW.
Finance professionals bij klanten: € 1.500,00 excl. BTW.
Leden van de IIA: € 1.500,00 excl. BTW.

Meer informatie?

Heb je vragen over deze opleiding of wil je meer informatie over ons opleidingsprogramma? Mail dan naar opleidingen@rsg.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord! Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar via tel: 085-2736170.