“Tijdens mijn opdracht bij de gemeente Rotterdam heb ik de controle van de EU aanbesteding geleid. Hierbij heb ik een planning opgesteld, voortgangsoverzichten bewaakt, met collega’s meegekeken en meegedacht om de controle tot een goed eind te brengen”