Stichting CURE-AID

Stichting CURE-AID

Het eiland telt een sociale onderklasse van 25.000 mensen. Ze leven in erbarmelijke omstandigheden, op een bevolking van 130.000 is dat ongeveer 20%. Een reëel probleem: verslaving, drank, drugs, eenzaamheid en werkloosheid, alleenstaande moeders met een groot gezin in een te kleine behuizing. De gevolgen zijn onder meer gebrek aan voldoende en gezonde voeding, beperkte woonvoorzieningen en beperkte mogelijkheden voor kinderopvang en ontwikkeling. Daardoor beperkte deelname aan educatieve en recreatieve activiteiten en meer mensen die hun toevlucht zoeken in drugs, prostitutie en criminaliteit.

De Stichting CURE-AID

Zij tracht haar doel te bereikend door:

  • Hulp te bieden aan noodlijdende kinderen, oude van dagen en terminaal zieke kinderen.

  • Het verhogen van de kwaliteit van leven en welbevinden van mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking op Curaçao.

  • Het opvangen en begeleiden van chronisch zieke kinderen op Curaçao

  • Het verzamelen en laten verschepen van partijen hulpgoederen zoals: kraamspullen, babykleding, speelgoed etc. en diverse waardevolle inventaris.

  • Het tijdelijk opvangen van jeugdigen wiens ouders gedetineerd zijn.

RSG sponsort sinds een aantal jaren CURE-AID en levert hiermee haar bijdrage aan het welzijn van de meest kansarmen op Curacao.

Wil je meer informatie over CURE-AID of zelf doneren, ga dan naar de website http://cure-aid.com/nl/