Daadkrachtige werving zorgt voor winst in tijd, geld en energie

Onze opdrachtgever, Nederlands’ grootste projectontwikkelaar, was op zoek naar een nieuwe sterke financial voor de rol van Manager Finance als gevolg van een strategische herinrichting van haar regio’s. Doel hiervan was om hiermee beter in te kunnen spelen op de specifieke, lokale behoeftes in de markt.

De nieuwe Manager Finance zou voor twee regio’s verantwoordelijk worden, twee regio’s met verschillende directeuren en type collega’s. Los van dezelfde moederorganisatie en dezelfde naam, waren het feitelijk twee verschillende bedrijven. Doordat de nieuwe regio-indeling al snel van kracht ging, voordat de opdracht bij RSG werd uitgezet om de nieuwe Manager Finance te zoeken, werd deze rol tijdelijk ingevuld door de Manager Operations van een van de twee regio’s. Hij kreeg hierdoor een dubbelrol te vervullen, over 2 regio’s heen. De keuze voor RSG werd ingegeven doordat de huisleverancier voor de organisatie geen specialist is wanneer het gaat om (high end) finance posities, finance rollen met een hoge impact binnen het bedrijf. In de zoektocht naar de juiste partij kwam RSG, mede op aanraden van de huisleverancier, in beeld.

Van longlist tot plaatsing
In samenspraak met de opdrachtgever is een helder en concreet stappenplan opgesteld. In dit plan werd onder andere het tijdspad bepaald en welke mijlpalen binnen het tijdspad gerealiseerd zouden worden. Hierbij gaat het om mijlpalen als een eerste “longlist” met potentiële kandidaten die met de hiring manager en HR besproken werden. Vervolgens is het zoekprofiel opgesteld en door middel van een shortlist werden kandidaten die door RSG benaderd waren, geïnterviewd en getoetst op ‘fit voor de rol’. Deze shortlist werd wederom besproken met de opdrachtgever, waarna een top 3 is bepaald. Deze top 3 kandidaten werden uitgenodigd voor een eerste gesprek, gevolgd door een assessment, dat eveneens is afgenomen door RSG. Hierna volgde het tweede en derde gesprek met de overgebleven kandidaten, waarna de meest geschikte en passende kandidaat een aanbod heeft gekregen.  

Een uitgebreid, goed doordacht en afgestemd traject, waarbij naast deze mijlpalen, tussen opdrachtgever en RSG een aantal gesprekken zijn gepland om te werken aan de ‘relatie’ binnen een partnership als deze. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Senior Recruiter vanuit RSG gesprekken heeft gevoerd met beide betrokken directeuren, de plaatsvervangend Manager Finance en de Manager HR van de organisatie.

Resultaat
Deze inspanning en tijdsinvestering, vanuit beide partijen, heeft ertoe bijgedragen dat de Senior Recruiter vanuit RSG de organisatiecultuur, structuur en de mensen in versneld tempo beter en beter leerde kennen. Hierdoor werd de recruiter in staat gesteld als “ambassadeur” van de rol én opdrachtgever de gesprekken met kandidaten aan te gaan. Dit laatste is bij een partnership en dit is van groot belang omdat de uiteindelijke winst (tijd, energie, geld) voor de opdrachtgever in deze fase wordt mogelijk gemaakt.

Op het moment dat de recruiter van RSG vervolgens in gesprek raakte met de allereerste kandidaat, kon hij dankzij alle inspanningen tussen klant en RSG, met zekerheid stellen dat deze kandidaat voldeed aan alle gestelde wensen en eisen. Dit gesprek was voor de recruiter aanleiding om af te wijken van het afgesproken traject: ondanks gemaakte afspraken durfde hij anders te handelen. 

Impact
Door deze werkwijze, doortastendheid en daadkracht van de Recruiter, en door dit zonder twijfel in te zetten richting de opdrachtgever, heeft de klant een aanzienlijke winst ervaren. Winst in tijd en energie door het niet hoeven doornemen en bespreken van de initieel geplande longlist en het voeren van gesprekken met 3 tot 5 geselecteerde shortlist kandidaten. Met beoordelen, bespreken, voorbereiden en het voeren van eerste- en tweede gesprekken levert dit de twee directeuren en HR als snel in totaal bijna een volle werkweek aan tijdswinst. En uiteindelijk ook winst in geld: de interim-manager finance kon 3 maanden eerder dan gepland terug naar zijn feitelijke rol binnen de organisatie, waardoor hij in deze rol zijn toegevoegde waarde kon leveren.

Lees ook

Event “Corporate Governance in de Publieke Sector”

We kijken terug op een mooi event dat RSG samen met het...

Lees meer

Laatste trainingsavond “Public in Control”

We zijn super trots op het behaalde resultaat van onze Professionals!

Lees meer

Waarom recruitment geen exacte wetenschap is!

Afgelopen maand kwam weer een aflevering van Dreamschool langs. Voor degenen die...

Lees meer