Onze opdrachtgever, Nederlands’ grootste projectontwikkelaar, was op zoek naar een nieuwe sterke financial voor de rol van Manager Finance als gevolg van een strategische herinrichting van haar regio’s. Doel hiervan was om hiermee beter in te kunnen spelen op de specifieke, lokale behoeftes in de markt.

De nieuwe Manager Finance zou voor twee regio’s verantwoordelijk worden, twee regio’s met verschillende directeuren en type collega’s. Los van dezelfde moederorganisatie en dezelfde naam, waren het feitelijk twee verschillende bedrijven. Doordat de nieuwe regio-indeling al snel van kracht ging, voordat de opdracht bij RSG werd uitgezet om de nieuwe Manager Finance te zoeken, werd deze rol tijdelijk ingevuld door de Manager Operations van een van de twee regio’s. Hij kreeg hierdoor een dubbelrol te vervullen, over 2 regio’s heen. De keuze voor RSG werd ingegeven doordat de huisleverancier voor de organisatie geen specialist is wanneer het gaat om (high end) finance posities, finance rollen met een hoge impact binnen het bedrijf. In de zoektocht naar de juiste partij kwam RSG, mede op aanraden van de huisleverancier, in beeld.

Van longlist tot plaatsing
In samenspraak met de opdrachtgever is een helder en concreet stappenplan opgesteld. In dit plan werd onder andere het tijdspad bepaald en welke mijlpalen binnen het tijdspad gerealiseerd zouden worden. Hierbij gaat het om mijlpalen als een eerste “longlist” met potentiële kandidaten die met de hiring manager en HR besproken werden. Vervolgens is het zoekprofiel opgesteld en door middel van een shortlist werden kandidaten die door RSG benaderd waren, geïnterviewd en getoetst op ‘fit voor de rol’. Deze shortlist werd wederom besproken met de opdrachtgever, waarna een top 3 is bepaald. Deze top 3 kandidaten werden uitgenodigd voor een eerste gesprek, gevolgd door een assessment, dat eveneens is afgenomen door RSG. Hierna volgde het tweede en derde gesprek met de overgebleven kandidaten, waarna de meest geschikte en passende kandidaat een aanbod heeft gekregen.  

Een uitgebreid, goed doordacht en afgestemd traject, waarbij naast deze mijlpalen, tussen opdrachtgever en RSG een aantal gesprekken zijn gepland om te werken aan de ‘relatie’ binnen een partnership als deze. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Senior Recruiter vanuit RSG gesprekken heeft gevoerd met beide betrokken directeuren, de plaatsvervangend Manager Finance en de Manager HR van de organisatie.

Resultaat
Deze inspanning en tijdsinvestering, vanuit beide partijen, heeft ertoe bijgedragen dat de Senior Recruiter vanuit RSG de organisatiecultuur, structuur en de mensen in versneld tempo beter en beter leerde kennen. Hierdoor werd de recruiter in staat gesteld als “ambassadeur” van de rol én opdrachtgever de gesprekken met kandidaten aan te gaan. Dit laatste is bij een partnership en dit is van groot belang omdat de uiteindelijke winst (tijd, energie, geld) voor de opdrachtgever in deze fase wordt mogelijk gemaakt.

Op het moment dat de recruiter van RSG vervolgens in gesprek raakte met de allereerste kandidaat, kon hij dankzij alle inspanningen tussen klant en RSG, met zekerheid stellen dat deze kandidaat voldeed aan alle gestelde wensen en eisen. Dit gesprek was voor de recruiter aanleiding om af te wijken van het afgesproken traject: ondanks gemaakte afspraken durfde hij anders te handelen. 

Impact
Door deze werkwijze, doortastendheid en daadkracht van de Recruiter, en door dit zonder twijfel in te zetten richting de opdrachtgever, heeft de klant een aanzienlijke winst ervaren. Winst in tijd en energie door het niet hoeven doornemen en bespreken van de initieel geplande longlist en het voeren van gesprekken met 3 tot 5 geselecteerde shortlist kandidaten. Met beoordelen, bespreken, voorbereiden en het voeren van eerste- en tweede gesprekken levert dit de twee directeuren en HR als snel in totaal bijna een volle werkweek aan tijdswinst. En uiteindelijk ook winst in geld: de interim-manager finance kon 3 maanden eerder dan gepland terug naar zijn feitelijke rol binnen de organisatie, waardoor hij in deze rol zijn toegevoegde waarde kon leveren.

Marcel Stevens van Coronakrant.nl interviewde onze collega’s Robert Zoontjens en Eelco Bosscher over acteren op basis van vertrouwen, iets wat voor ons altijd al ontzettend belangrijk is geweest. Omdenken en oplossingen bieden in de financiële dienstverlening voor zowel private als publieke organisaties is waar wij goed in zijn, ook in deze bizarre coronatijd. Benieuwd naar het hele interview? Je leest het artikel hier.

Heb je een vraag, wil je een vrijblijvend gesprek? Vul dan hieronder het formulier in. Ook is het mogelijk om je aan te melden voor de inzichten van Eelco of updates en vacatures in je mail te ontvangen van RSG.

In 2000 verhuisde ik van Nederland naar België en op dit moment was er een grote hit in België ‘meisjes aan de macht’. Door een artikel in Forbes moest ik daar opnieuw aan denken want hoewel Forbes duidelijk de ‘meisjes aan de macht’ op een voetstuk plaats zie ik dat nog weinig binnen finance.

Het artikel van Forbes beschrijft dat de landen die het best de crisis rondom Corona hebben bezworen voor een groot deel geleid werden door vrouwen. Hierbij werden Duitsland, Taiwan, Nieuw-Zeeland, Ijsland, Finland, Noorwegen en Denemarken genoemd.  Het is waarschijnlijk nog veel te vroeg om hieruit conclusies te trekken maar opvallend is het zeker.

Als je dit afzet tegen de financiële wereld in Nederland zie je een groot verschil. In Nederland bestaat finance voor zo’n 28% uit vrouwen bestaat en slechts 12% van de CFOs in Nederland zijn vrouwen. Nederland ligt hiermee wel voor op het wereldwijde gemiddelde en er is een groei te zien maar er is nog een lange weg te gaan terwijl de voordelen van diversiteit er wel zijn.

Die voordelen zijn bijvoorbeeld dat er meer creativiteit is in teams met diversiteit, er meer ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en dit geeft een beter imago met een betere aantrekkingskracht. In verschillende onderzoeken komt naar voren dat dit binnen organisaties leidt tot een betere sfeer en cultuur maar ook tot betere bedrijfsresultaten.

Misschien is dit dan toch een voorbeeld voor de finance wereld om eens te kijken hoe dit zich verder gaat ontwikkelen en dan deze crisis met beide handen aan te grijpen om hiervan te leren. Mogelijk heeft deze crisis, hoe pijnlijk ook, dan toch een goede uitwerking voor de positie van de vrouw binnen finance. Dan krijgt de Vlaamse zangeres Yasmine jaren later misschien toch gelijk.

Meer over Marco van Rooij

Marco van Rooij is een bedrijfseconoom die na jaren in de finance te hebben gewerkt, merkte dat hij meer voldoening haalde om iemand te laten renderen en groeien. Hierdoor maakte hij de overstap naar recruitment met de focus op finance. Dit geeft hem de kans om financials elke dag te laten groeien in hun rol of de overstap te laten maken naar een rol waarin ze meer voldoening hebben.

Marco van Rooij RSG

Ga hier naar het artikel van Forbes.

Sectoren die historisch meer traditioneel georganiseerd zijn lukt het nu om zich snel aan te passen aan de manier van werken door de huidige coronacrisis. Kijk momenteel als voorbeeld naar het onderwijs en de zorg. Dat momentum ontstaat omdat de hele omgeving samen de urgentie voelen en zien waardoor de spreekwoordelijke “koppen dezelfde kant op staan”. Dan is er enorm veel veranderkracht aanwezig. Als we zien wat we in korte tijd ermee kunnen bereiken lukt het om sector die vaak traditioneel georganiseerd zijn in korte tijd te veranderen naar een organisatie die inspeelt op datgeen waar op dat moment enorme behoefte aan is.

De Lean methode is ook ontstaan vanwege sterk veranderende behoeften op een aantal momenten in de geschiedenis. Of vanwege tekort in grondstoffen waardoor overbodige handelingen uit het proces werden gehaald om sneller of efficiënter te kunnen produceren en verspilling van beperkte grondstoffen te voorkomen. Al tijdens het Benedictijns leiderschap in 1574 werden door serieproductie schepen sneller gebouwd. Er was namelijk een enorme behoefte aan veel schepen in korte tijd. De koloniën brachten nieuwe welvaart. In 1720 schreef Benjamin Franklin al over verspillingen in processen. Iets wat zeer gedisciplineerd werd toegepast in Japan door Toyota in productieprocessen om verspilling tegen te gaan door kwaliteitsplanning, -verbetering en – beheersing.

In 1988 werd er een door een Amerikaanse universiteit een onderzoek uitgevoerd naar deze ontwikkelingen. Een van de onderzoekers, John Krafcik ontdekte een aantal kenmerken in vergelijking met de traditionele massaproductie bij Toyota. Toyota had van alles minder nodig (mensen, investeringen, inspanningen, toeleveranciers, voorraad). De term Lean was geïntroduceerd. Het hedendaagse Lean is dus niet bedacht door 1 organisatie of 1 persoon. De organisatie Toyota is vanwege haar discipline om Lean te werken wel een voorbeeld geworden voor organisaties over de hele wereld.

Op dit moment worden we gezamenlijk geconfronteerd door de impact van een virusuitbraak en de dodelijke consequenties die dat kan hebben voor de individuele mens. De researchafdeling van de Rabobank heeft hierin op 3 april een interessant stuk over gepubliceerd. Interessant om te lezen en als inspiratie te dienen voor de te verwachten ontwikkelingen op ons vakgebied; Finance. Welke ontwikkelingen verwacht jij?

Blog door Robert Zoontjens

Brabantse horeca en cultuur hebben het zwaar! En omdat Brabant, Brabant niet is zonder de bourgondische cultuur, slaan RSG Finance & Control en Sandra Raaijmakers “All About Business Growth” de handen ineen om ze te helpen. Middels een gratis online webinar willen we het MKB van de Horeca en Cultuur ondersteunen. De webinar is 9 april van 16:00 tot 17:00 uur. Aanmelden kan via ons event op de website.

Wat leer je tijdens deze webinar?
– Wij zetten alle ondersteuningsmaatregelen voor je op een rij en leggen uit wat dit voor jullie betekent;
– Verzekeringen, wat is nu belangrijk voor jullie;
– Wat kun je zelf doen;
– Toekomst, tools om je te ondersteunen die de winstgevendheid beïnvloeden;
– Besluitvorming, T&C’s en meer.

Wie zijn RSG Finance & Control en Sandra Raaijmakers?
RSG Finance & Control
– Interim-, advies- en recruitmentbureau;
– Staat garant voor kennisspecialisten binnen Finance & Control en Audit, Risk & Compliance;
– Onze kernwaarden: deskundig, betrokken, daadkrachtig;
Meer over RSG

Sandra Raaijmakers “All About Business Growth”
– 10 jaar leidinggevende ervaring in een internationale omgeving met als specialisatie Risk Management;
– Strategisch, commercieel en veel ervaring op het gebied van communicatie, integratie – en verandermanagement;
Website Sandra.

Business Intelligence (BI) toepassen op alle afdelingen. Dat is de wens van Synthon. Mirjam Leseman zet het komende jaar een datawarehouse op, maakt dashboards, richt een nieuwe declaratietool in en zorgt ervoor dat BI toepasbaar wordt op alle afdelingen.

Verandering is noodzakelijk

Dat data belangrijk is en waardevolle informatie bevat, weet iedereen. Toch wordt er vaak maar weinig mee gedaan. Zo ook bij Synthon. Tot nu. De komende jaren zal BI op alle afdelingen bij Synthon worden toegepast. Maar waar begin je? Hoe maak je de juiste keuze voor een BI-tool? Door research te doen, plussen en minnen met elkaar af te wegen en een gap-analyse te maken wordt duidelijk welke BI-tool de beste optie is voor Synthon. Om inzicht te krijgen, efficiënter te werken en data te visualiseren is het noodzakelijk om oude systemen te vervangen of uit te breiden met nieuwe software.

Scherp inzicht in data

Ik ben goed in puzzelen en krijg energie van het maken van analyses. Mijn toegevoegde waarde is dat ik kennis heb van verschillende gebieden. Ik kan programmeren en heb dankzij het Data Professional Programma bij RSG ook kennis van data. Met mijn scherpe inzicht weet ik al snel waar we naar toe moeten en welke stappen nodig zijn om daar te komen. Ik doe voor Synthon onderzoek naar de beste softwaretool die wij kunnen gebruiken voor Business Intelligence (BI) en Corporate Performance Management (CPM). Wanneer de juiste tool gekozen is, ga ik analyses maken, dashboards inrichten en het datawarehouse opzetten.

Eerste stappen zijn gezet

Mijn gemaakte analyses voor de juiste softwaretool voor Synthon liggen nu bij de CFO. De declaratietool is inmiddels gekozen mede door mijn analyses. Zolang er nog geen softwaretool gekozen is, ligt mijn focus op het inrichten en introduceren van de declaratietool en het dynamisch en efficiënt maken van financiële reports. Daarna ga ik een datawarehouse opzetten en de softwaretool inrichten zodat er uiteindelijk voor alle afdelingen binnen Synthon analyses en visualisaties gemaakt kunnen worden. Mijn doel is om met deze analyses Synthon nieuwe inzichten te geven. Met veel enthousiasme zet ik mij het komende jaar in voor Synthon, op weg naar een data gedreven organisatie.

RSG heeft de afgelopen weken geweldige nieuwe Data Professionals aangenomen. Zij starten begin oktober met het Professional Data Program. Het programma is een combinatie van leren en werken waarbij ze na een jaar bij de opdrachtgever in dienst gaan. Slechts enkele kandidaten zijn nog beschikbaar. Ga voor meer informatie over het programma of onze kandidaten naar de contactpagina.

RSG Finance neemt belang in Rond en hiermee maakt RSG een volgende stap om met meerdere bedrijven onder een paraplu samen te werken. Deze bedrijven bedienen allemaal een specifieke niche en zijn complementair, waardoor ze gezamenlijk nog meer toegevoegde waarde leveren aan de klant. Rond is gespecialiseerd in business intelligence en data analytics. Onderwerpen die de business van RSG raken en door de digitale transformatie steeds vaker op de agenda staan.

Rond

Rond is dé partner voor grote en middelgrote organisaties op het gebied van Business Intelligence en Enterprise Apps en succesvol partner van software vendors zoals Mendix, SAP, Qlik en ThoughtSpot. Rond is sinds 2007 actief en met 30 medewerkers gevestigd in Amersfoort en Rotterdam. Het is een innovatief, creatief en snelgroeiend bedrijf dat zich onderscheidt door kennis en kwaliteit.

Interim/detachering, software resell, opleidingen, beheer en solutions staan centraal in het portfolio. Daarnaast is er een gestandaardiseerde solution PurpleHRM, dat tientallen organisaties inzicht geeft in strategische HR vraagstukken. De klantengroep van Rond is divers, oa VDL, Heineken en Coop zijn langlopende samenwerkingen.

Mark Bosch, Managing Partner van Rond: “Ik ben trots en blij met de samenwerking met RSG. Hiermee realiseren wij op drie gebieden de groeiambities van Rond. Ten eerste een entree naar complementaire marktsegmenten en klantorganisaties waar RSG al actief is en wij onze meerwaarde kunnen leveren. Ten tweede kunnen wij nu end to end diensten en solutions aan onze relaties gaan bieden. Tot slot neemt onze aantrekkelijkheid als werkgever toe. Met deze samenwerking zijn we de werkgever waar je samen kunt groeien in jouw loopbaan.”

Digitale transformatie en strategie

Door de digitale transformatie is er een toenemende behoefte aan kennis van Business Intelligence en Data Analytics. Met name als het gaat om ondersteuning bij het daadwerkelijk vertalen van technology naar meerwaarde in de business en een betere bediening van de eindklant. Het gaat daarbij om de juiste combinatie van domeinkennis, technologische kennis en operationele slagkracht. Daarom n is RSG samen met partnerorganisatie FTE Groep op zoek gegaan naar een solide partner die hieraan kan bijdragen. Met het belang in Rond is deze partner gevonden.

Patrick van der Tuin, Managing Director RSG: “Vorig jaar hebben FTE en RSG gezamenlijk een nieuwe strategie ingezet. We willen samen met partnerbedrijven een stevigere positie creëren die meer toegevoegde waarde richting klanten biedt. Daarvoor hebben we Noble Smart Capital opgericht die daarmee investeringen in onze samenwerkende partners kan doen. Rond is daarin onze eerste partner. Het echte samenwerken gaat nu pas beginnen en daar kijken we naar uit”.

Denis Slootman, Managing Director FTE: “Met de komst van Rond, kunnen we meer betekenen voor onze opdrachtgevers. Vanuit de domeinkennis en expertise van FTE zijn we in staat om samen oplossingen aan te bieden die nauw aansluiten op de business issues en door ons echt gerealiseerd gaan worden in de praktijk. Onze opdrachtgevers willen realisatie”.

Over Rond

Sinds 2007 is Rond actief en gevestigd in Amersfoort en Rotterdam. Deze organisatie is gespecialiseerd in Business Intelligence en Enterprise Apps en werkt vanuit 3 units: Consulting, Software & Maintenance en PurpleHRM. Ook is zij partner van Qlik, Mendix en SAP. Er werken 30 mensen voor klanten als VDL, Coop en Heineken.

Over RSG Finance

Is sinds 2007 actief op de markt van financiële professionals en gevestigd in Eindhoven. Zo werken zo’n 65 professionals dagelijks voor grote corporate ondernemingen als ASML, Vanderlande en Dela. RSG is actief op het gebied van Finance & Control, Audit, Risk & Compliance, zowel in de profit sector als in de public sector.

Over FTE Groep

FTE is opgericht in 2006 en actief in de financiële dienstverlening en publieke sector. FTE realiseert ambities van opdrachtgevers en medewerkers op het gebied van verandermanagement, operationele executie en HR. In consultancy, detachering, opleidingen en solutions zijn momenteel circa 85 professionals actief voor FTE.

Onze collega Mieke de Lepper – van de Gevel, is uitgenodigd om op 8 en 9 mei 2017 haar scriptie (voor haar Master Accountancy aan Nyenrode) te presenteren op het ISAIS (International Symposium on Accounting Information Systems) in Valencia!