Kirsten Vermeulen heeft begin dit jaar haar studie bedrijfseconomie afgerond en vond haar eerste baan direct via RSG. Haar eerste opdracht was bij de Gemeente Vijfheerenlanden en hier heeft zij de rol van financieel medewerker vervuld. In deze blog lees je alles over hoe zij de schoolbanken verruilde voor een baan bij de gemeente.

Door mijn studie bedrijfseconomie, wist ik dat een baan binnen de finance een logische stap was. Op school leerde ik van alles over investeringen, boekhouding, processen en kostprijs- en risicoanalyses. En hoewel mijn studie grotendeels gericht was op ‘hardcore finance’, heb ik ook kennis mogen maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen en non profit organisaties. Tijdens mijn studie heb ik ontdekt dat ik een voorkeur heb voor de publieke sector. Ik zie mijzelf dan ook het liefst werken op een finance afdeling binnen een gemeente, Rijksoverheid of het onderwijs.

Ontmoeting met RSG
In de afrondingsfase van mijn studie organiseerde Avans Hogeschool in samenwerking met RSG het Avans Talent Event. Het doel van dit event was om ons een betere aansluiting te geven met het werkveld en om inzicht te krijgen in je eigen soft skills en ontwikkelpunten. Als afsluiter van de avond was er een netwerkborrel en hier sprak ik met een van de medewerkers van RSG. Ik gooide mijn wensen op tafel en maakte kenbaar dat ik graag na mijn studie een baan wilde als financial binnen de publieke sector. RSG dacht direct al aan een specifieke vacature bij een gemeente waar ik goed op zou passen. Na een goed gesprek op kantoor bij RSG was alles in korte tijd geregeld, ik ging aan de slag als financieel medewerker bij Gemeente Vijfheerenlanden.

Mijn eerste baan
Door de fusie tussen de gemeentes Zederik, Leerdam en Vianen in januari 2019 was het noodzakelijk dat het beleid van de drie gemeenten en alle werkprocessen werd geharmoniseerd. Iedereen moest zijn plekje weer (terug)vinden binnen de nieuwe samenstelling en kleine achterstanden moesten worden weggewerkt. Ik ben ingezet als financieel medewerker om ondersteuning te bieden bij het opstellen van de jaarrekening van 2019 en het uitvoeren van AO/IC-controles. Ook heb ik geholpen bij de financiële crediteurenadministratie en gaf ik advies over procesverbeteringen. Mede door mijn hulp is het gelukt om de subsidie controles op tijd af te ronden en het voelt goed dat ik hieraan kon bijdragen. Een finance rol binnen de publieke sector, het is voor mij de perfecte combinatie.

Toegevoegde waarde
Ik heb een hands-on mentaliteit en zit ook niet graag stil. Ook ben ik echt een onderzoeker, innovatief en analytisch. Hier zit ook echt mijn kracht en toegevoegde waarde voor een opdrachtgever. Het maken van risicoanalyses en precies uitzoeken hoe een proces neergezet en verbeterd kan worden, vind ik de leukste en tevens ook de meest uitdagende aspecten van mijn vak. Ik vind het ontzettend gaaf als ik bij een bedrijf echt een voetafdruk kan achterlaten wanneer mijn opdracht is afgelopen. Met veel plezier kijk ik terug op mijn rol bij de Gemeente Vijfheerenlanden en ik ben klaar voor een nieuwe opdracht!

Marcel Stevens van Coronakrant.nl interviewde onze collega’s Robert Zoontjens en Eelco Bosscher over acteren op basis van vertrouwen, iets wat voor ons altijd al ontzettend belangrijk is geweest. Omdenken en oplossingen bieden in de financiële dienstverlening voor zowel private als publieke organisaties is waar wij goed in zijn, ook in deze bizarre coronatijd. Benieuwd naar het hele interview? Je leest het artikel hier.

Heb je een vraag, wil je een vrijblijvend gesprek? Vul dan hieronder het formulier in. Ook is het mogelijk om je aan te melden voor de inzichten van Eelco of updates en vacatures in je mail te ontvangen van RSG.

Sectoren die historisch meer traditioneel georganiseerd zijn lukt het nu om zich snel aan te passen aan de manier van werken door de huidige coronacrisis. Kijk momenteel als voorbeeld naar het onderwijs en de zorg. Dat momentum ontstaat omdat de hele omgeving samen de urgentie voelen en zien waardoor de spreekwoordelijke “koppen dezelfde kant op staan”. Dan is er enorm veel veranderkracht aanwezig. Als we zien wat we in korte tijd ermee kunnen bereiken lukt het om sector die vaak traditioneel georganiseerd zijn in korte tijd te veranderen naar een organisatie die inspeelt op datgeen waar op dat moment enorme behoefte aan is.

De Lean methode is ook ontstaan vanwege sterk veranderende behoeften op een aantal momenten in de geschiedenis. Of vanwege tekort in grondstoffen waardoor overbodige handelingen uit het proces werden gehaald om sneller of efficiënter te kunnen produceren en verspilling van beperkte grondstoffen te voorkomen. Al tijdens het Benedictijns leiderschap in 1574 werden door serieproductie schepen sneller gebouwd. Er was namelijk een enorme behoefte aan veel schepen in korte tijd. De koloniën brachten nieuwe welvaart. In 1720 schreef Benjamin Franklin al over verspillingen in processen. Iets wat zeer gedisciplineerd werd toegepast in Japan door Toyota in productieprocessen om verspilling tegen te gaan door kwaliteitsplanning, -verbetering en – beheersing.

In 1988 werd er een door een Amerikaanse universiteit een onderzoek uitgevoerd naar deze ontwikkelingen. Een van de onderzoekers, John Krafcik ontdekte een aantal kenmerken in vergelijking met de traditionele massaproductie bij Toyota. Toyota had van alles minder nodig (mensen, investeringen, inspanningen, toeleveranciers, voorraad). De term Lean was geïntroduceerd. Het hedendaagse Lean is dus niet bedacht door 1 organisatie of 1 persoon. De organisatie Toyota is vanwege haar discipline om Lean te werken wel een voorbeeld geworden voor organisaties over de hele wereld.

Op dit moment worden we gezamenlijk geconfronteerd door de impact van een virusuitbraak en de dodelijke consequenties die dat kan hebben voor de individuele mens. De researchafdeling van de Rabobank heeft hierin op 3 april een interessant stuk over gepubliceerd. Interessant om te lezen en als inspiratie te dienen voor de te verwachten ontwikkelingen op ons vakgebied; Finance. Welke ontwikkelingen verwacht jij?

Blog door Robert Zoontjens

De financial in de publieke organisatie ontkomt niet meer aan een duidelijk standpunt over het gebruik van data.
Als Senior Business Manager van RSG Public ben ik veel in contact met controllers binnen publieke organisaties.  Een onderwerp wat vaak terug komt is de oriëntatie of aansluiting op het onderwerp data analyse. Het is tegenwoordig een populair onderwerp maar daarmee ook een containerbegrip geworden voor innovatie in meerdere vakgebieden. Zo komt de bedrijfsvoering van de publieke organisatie steeds vaker in aanraking met dit vraagstuk.

Een belangrijke rol

Met behulp van data analyse is het bepalen van beleid maar ook het volgen van de ontwikkelingen en uitnutting van voorzieningen en de bepaling van de “return on Investment” wellicht beter mogelijk. Voor de controller is het nog best lastig. Data analyse is als zo oud als het vak van de financial en het altijd een wezenlijk onderdeel geweest van de taak en verantwoordelijkheid van de financial. De harde cijfers zijn de feiten en maken de stand van zaken direct duidelijk. Deze rol van “de bewaker van de feitelijke gegevens” lijkt alsmaar belangrijker te worden. Net als de financial in de boekhouding een controlerende functie heeft, kun je die ook voorstellen ten aanzien van alle data die gebruikt wordt om de effectiviteit van hetgeen de publieke organisatie doet te duiden. Maar als nu andere disciplines data gaan toevoegen en online databronnen koppelt met offline databronnen is de data dan nog wel nog valide? Met een steeds meer open-source landschap van gegevens waarop beleidskeuze worden gemaakt is een duidelijk beleid ten aanzien van data en het aanvaarden van de consequenties daarvan erg belangrijk. Met name voor de financial om constante definitie en validiteits discussies in goede banen te leiden om te voorkomen dat men in principe-discussies blijft hangen en niet aan de slag gaat met de belangrijke financiële en beleidsinformatie die data kan bieden.

Dashboards in gemeente Amsterdam

Voor de financial die mede verantwoordelijk is voor een solide bedrijfsviering en een waarheidsgetrouwe weergave van de feiten is dit belangrijk. Toch dient een open source manier van werken door de financial omarmt te worden omdat het grote mogelijkheden biedt en het daarnaast niet meer is weg te denken. Zo helpt data om als controller de rol van belangrijk ondersteuner voor beleidsvorming te pakken. In deze rol bepaal je mede de koers van de organisatie. En de keuzes die er worden gemaakt. Als je deze rol beter wilt vervullen, beschik je met een goede databeleid en gebruik een krachtig navigatie-instrument als bedrijfsvoering. In het ruimtelijk domein zie je al veel animo voor het werken met data uit verschillende bronnen. Het combineren van data en data-analyseren helpt effectief bij het tegengaan van overlast op straat: zo heeft de gemeente Amsterdam een dashboard waarmee ze zien waar mensen zich bevinden en hoe druk het daar is. Ook worden alle wijken in de stad continu gemonitord met behulp van dashboards. Op basis hiervan worden bijvoorbeeld beslissingen gemaakt met betrekking tot de inzet van handhaving en de inrichting van de openbare ruimte. Op de andere domeinen wordt data analyse ook steeds meer een sturingsmechanisme. Al vraagt de materie waar de data om gaat een andere manier van het omgaan hiermee. De interpretatie van gegevens als het direct om mensen gaat zoals bijvoorbeeld in het sociaal domein blijft enorm belangrijk.

Inzetten van analisten

Wat de financial goed kan helpen is het aanstellen van data analisten in de organisatie. Allereerst analyseren deze analisten de data die ze verzamelen grondig. Deze gegevens visualiseren ze met behulp van data visualisatie tools voor het aanleveren van overzichtelijke dashboards. Een dashboard wordt samengesteld op basis van de vragen en doelstellingen van de betrokkenen binnen de instantie. De financial moet zorgen dat deze meedenkt in de doelstellingen. Genoeg uitdagingen maar de voordelen van data analyse voor de financial zijn overduidelijk aanwezig. Welke kansen liggen er voor controllers op dit gebied? Aan de ene kant kun je als business controller het initiatief nemen tot modellen voor scenario’s en de financiële mogelijkheden en risico’s. Daarbij is het belangrijk voor de financial een meer onderzoekende houding aan te nemen. Het motto “beantwoord geen vragen, maar bevraag antwoorden” is hier een goede benadering voor de financial van vraagstukken die vanuit bedrijfsvoering ook om een visie vragen, en dat is in bijna alle gevallen natuurlijk.

Meer inzicht door data analyse

Data analyse geeft de publieke organisatie dus inzichten die helpen bij het bereiken van sociale doelstellingen. Denk aan het verlenen van goede zorg, orde handhaving en goed onderwijs. Inzichten uit data helpen bij risico analyses, preventie en het verbeteren van de dienstverlening in de publieke sector. Door data te visualiseren in begrijpelijke dashboards en centraal beschikbaar te stellen, kunnen instanties beter onderbouwde beslissingen nemen. En dat geld ook voor de financial. Steeds meer wordt verwacht om mee te denken in business cases zoals de planoloog die een steeds nadrukkelijkere financiële achtergrond dient mee te nemen. Als er geen speciale mensen zijn aangesteld voor het maken van een goede afweging tussen datagebruik en privacy regels kan de financial daar ook goed een positie innemen. Het verzamelen, analyseren en verwerken van data staat soms op gespannen voet met privacy. Dit helpt om beslissingen te maken en te bepalen hoe ver u wilt gaan bij de inzet van data. En het zorgt er meteen voor dat u nadenkt over de mogelijkheden en valkuilen.

Kortom de financial in de publieke organisatie ontkomt niet meer aan een duidelijk standpunt over het gebruik van data.
Geschreven door Robert Zoontjens, Senior Business manager van RSG Public.

Met genoegen brengen wij u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen binnen RSG Finance.

Recentelijk zijn we een samenwerking aangegaan met Hulstein Consultancy. Na goede voorbereidende gesprekken, om tot een ambitieuze en mooie samenwerking binnen de Publieke sector te komen, hebben RSG Public B.V. en Jan-Willem Hulstein de handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst.

Het doel van deze samenwerking is om onze klant(relaties) nog meer specialisme en een vollediger dienstenpakket aan te bieden en deze unit verder uit te bouwen. Hierbij zal Jan-Willem per 1 januari as. de rol van Business Unit Director voor RSG Public gaan vervullen. De komende maanden zullen partijen Hulstein Consultancy gaan integreren in RSG Public zodat we vanaf 1 januari 2019 gezamenlijk onder de naam RSG Public verder gaan.

Jan-Willem heeft een bewezen trackrecord en netwerk in de Publieke sector en binnen de Zakelijke dienstverlening, o.a. bij Eiffel en Resources Global Professionals (RGP) als Business Director. In 2014 heeft hij zijn eigen consultancy bedrijf opgezet waarbij hij aan de Publieke sector management- en adviesdiensten aanbiedt o.a. binnen Finance&Control. Daarnaast is hij zelf actief geweest als kwartiermaker en verandermanager bij diverse publieke instellingen, zoals bij het vormgeven en inrichten van (regionale) samenwerkingsverbanden. Meer informatie over zijn achtergrond kunt u vinden op https://www.linkedin.com/in/janwillemhulstein/.

RSG is erg verheugd dat ze Jan-Willem op deze manier aan zich heeft weten te verbinden. Managing Director en founder van RSG Ivo van Lierop: “We hebben RSG Public in 2016 als startup onder de groep opgericht en vanuit de kraamkamer uitgebouwd tot wat het nu is, met prachtige klanten als de Gemeente Amsterdam, Rotterdam, Breda maar ook Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Brabant, Centraal orgaan Opvang Asielzoekers en de Immigratie en Naturalisatiedienst. Ook hebben we direct bij de opstart een prachtige samenwerking opgezet met Driessen Professionals waar we steeds intensiever mee optrekken om de vraagstukken van hun klanten binnen Finance & Control op te lossen. Verder hebben we een prachtige groep van professionals aan ons weten te verbinden. Het is nu tijd dat we deze unit verder gaan uitbouwen en professionaliseren, en met deze missie is Jan-Willem aangetrokken. Samen zullen we deze ambitie gaan waarmaken en we wensen Jan Willem dan ook van harte welkom en veel succes met deze prachtige nieuwe rol.

Ook Jan-Willem kijkt uit naar deze ambitieuze en succesvolle samenwerking met een gerenommeerde speler als RSG Finance en ziet veel mogelijkheden om de krachten verder te bundelen en te versterken!

Namens de directie van RSG Finance

Op 20 juni jl. hebben we met onze partner Driessen HRM een Public Event georganiseerd, met interessante discussies over de interne beheersing binnen het publieke domein.

RSG Finance is super trots op het feit dat we, in samenwerking met Driessen HRM de aanbesteding gemeente Zaanstad Financials gegund gekregen hebben. Deze gunning hebben we mede dankzij ons sterkte kandidaten netwerk weten te realiseren. Nogmaals enorm bedankt voor jullie input.

We zijn super trots op het behaalde resultaat van onze Professionals!

De arbeidsmarkt is herstellende. Hoewel het misschien nog niet op het niveau van voor de crisis is, zien we een toename van tekorten. En dit keer niet het tekort in banen, maar het tekort in mensen. Wij verwachten voor de komende jaren een krappe arbeidsmarkt voor hoogopgeleide professionals. Zo zijn (hoogopgeleide) professionals steeds lastiger te vinden. Ook voor de publieke sector. Driessen start daarom met Driessen Professionals. De schakel tussen professionals en de publieke sector.

Professionals van Driessen
“De arbeidsmarkt kent in toenemende mate een schaarste aan professionals. Het vinden, binden en boeien van deze professionals is voor organisaties in de overheid, het onderwijs, zorg & welzijn en cultuur niet altijd gemakkelijk. Met Driessen Professionals is dit geen probleem meer. Met eigen werving en selectie, maar ook met een partnernetwerk. Door dit partnernetwerk hebben wij continue specifieke specialisten beschikbaar.” aldus Marcel van de Bekerom, manager Driessen Professionals. Driessen Professionals richt zich in eerste instantie op HRM, sociaal domein voor de overheid, docenten en finance professionals. Driessen Professionals werkt op het gebied van finance samen met RSG Public. Deze samenwerking is in november 2016 ingegaan.

RSG Public en Driessen Professionals
Kiest een organisatie voor finance professionals van Driessen, dan gaat Driessen samen met RSG Public op zoek naar de juiste professional. Deze samenwerking verdubbelt het netwerk, waardoor Driessen sneller de beste professionals kan leveren. “Door de samenwerking met RSG Public kunnen we de publieke sector voorzien van (tijdelijke) persoonlijke en professionele finance professionals.” aldus Marcel van de Bekerom. Als specialist heeft RSG Public haar dienstverlening opgesplitst in drie kennisvelden: Accounting & Reporting, Business Control en Governance Risk & Compliance. De interim professionals van RSG zijn HBO+/WO opgeleid, beschikken over de nodige ervaring en worden middels de RSG Talent Academy in staat gesteld zich steeds verder te ontwikkelen en op de hoogte te zijn van de meest actuele ontwikkeling op hun vakgebied. Met opdrachten bij de gemeente Valkenswaard, Rotterdam, Amsterdam, Rijkswaterstaat, IND, COA en verschillende ministeries is RSG public in korte tijd uitgegroeid tot specialist in de publieke sector. Business Unit Manager Rolf Demoet licht toe: “De samenwerking met Driessen Professionals is een samenspel van kennis, ervaring, professionaliteit en kwaliteit.”

Meer dan 10 procent van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) heeft momenteel geen opdrachten en inkomen omdat de nieuwe wet DBA opdrachtgevers kopschuw heeft gemaakt om in zee te gaan met zelfstandige ondernemers. Dat stelt de Stichting ZZP Nederland.

“De uitvoering van de DBA, bedoeld om schijnconstructies tegen te gaan, werkt averechts, doordat nu juist de echte ondernemers worden beperkt,” aldus de stichting. “Stichting ZZP Nederland stelt vast, dat dit kabinet ogenschijnlijk het ondernemerschap wil stimuleren, maar dat de overheid nu in werkelijkheid het ondernemerschap van zelfstandigen aan banden legt en zelfs dwarsboomt.” Volgens voorzitter Maarten Post zal staatssecretaris Wiebes van Financiën er niet in slagen om op korte termijn de knelpunten op te lossen, terwijl nu al veel zelfstandigen rechtstreeks in hun broodwinning worden bedreigd.

Uit een recente achterbanraadpleging zou blijken dat een derde van de zzp’ers last ondervindt van de DBA en een tiende dus geen werk heeft. De politiek mist volgens de stichting alle urgentie rond de kwestie en daarom is een DBA Actieplatform gestart. Er zal over enkele weken een petitie worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bron FM.NL

RSG Finance heeft “DE OPLOSSING” voor deze groep inleners! Meer weten, kom met ons in gesprek!