Patrick Lunenburg: “iets betekenen voor de stad, vind ik machtig mooi”

Patrick Lunenburg is bij de Gemeente Eindhoven werkzaam als project- en programma controller. Hier houdt hij zich bezig met de projecten van de gebieden Eindhoven Noordwest en Eindhoven Internationale Knoop XL. In deze blog vertelt hij hoe het is om mee te werken aan de grootste projecten binnen de Gemeente Eindhoven.

Eindhoven Noordwest is het grootste ontwikkel-gebied van Eindhoven. De uitbreidingsambities van en rondom Eindhoven Airport en Brainport Industries Campus zijn een gigantische uitdaging die bepalend zullen zijn voor de internationale uitstraling van de Brainport Regio. Eindhoven Airport mag alleen groeien in vliegbewegingen als er minder geluidshinder is. Voor het luchthavengebied, het omliggende bedrijventerrein bij het vliegveld, wordt een gebiedsvisie opgesteld. Om de groei van het gebied te faciliteren wordt een nieuwe wegenstructuur aangelegd, grofweg tussen de Anthony Fokkerweg en de Erica (afrit Best op de A58). Dit zijn interessante uitdagingen voor de komende jaren.

Groeiambities
Een ander traject waarbij ik betrokken ben is de Brainport Industries Campus, ook wel bekend als BIC. Dit is hét gezicht van de hightech maakindustrie, gelegen in het hart van Brainport Eindhoven. Op deze Campus maken bedrijven en instituten gebruik van elkaars sterktes en specialisaties, waardoor samenwerkingen snel en maximaal tot haar recht komen op elk gebied. Momenteel is de eerste BIC-campus in bedrijf en zijn de plannen voor de tweede BIC-campus in volle gang. De ambitie is om ooit te groeien naar zes BIC-campussen. Dit is zeker niet snel gerealiseerd, want de doorlooptijd is per campus zeker 8 tot 10 jaar.

De Gemeente Eindhoven heeft ook op andere vlakken groeiambities. De stad wil groeien van 230.000 inwoners naar ruim 300.000 inwoners terwijl er weinig vierkante meters over zijn om binnen de gemeente te bouwen. Dit vraagt om herontwikkeling van een groot deel van de bestaande stad. Dit betekent meer groen, meer wonen en verblijven en dus wordt er fors geïnvesteerd. Daarnaast kijken we ook naar de realisatie van minder autoverkeer. Het gebied Eindhoven Internationale Knoop XL, is gelegen rondom het station van Eindhoven Centraal en dus in het hart van de Brainport regio. Dit gebied is een cruciale schakel in deze ontwikkelingen.

Uitdagend werk
De complexiteit van deze projecten is hetgeen wat mijn werk zo leuk en uitdagend maakt. Van het verbeteren van de wegenstructuur, BIC of Eindhoven Airport, in alles is stakeholder management ontzettend belangrijk. Er is veel afstemming nodig met alle stakeholders zoals inwoners, bedrijven, belangenpartijen, Provincie Noord-Brabant en omliggende gemeentes. Als voorbeeld: de nieuwe wegenstructuur, die gaat voorkomen dat de A2/N2 dicht slipt, gaat ook over het grondgebied van Gemeente Oirschot, Gemeente Best en Eindhoven Airport. Hoe ga je deze weg aanleggen zonder voor overlast te zorgen? We pakken dit op door vooraf met alle partijen een planning af te stemmen, de werkzaamheden zo kort mogelijk te laten duren en de omleidingsroutes duidelijk te communiceren en zo voorkom je hevige overlast. Op dit moment zie je de graafmachines aan het werk rondom de Spottersweg en de Oirschotsedijk.

Aanleiding voor al deze ontwikkelingen is om de positie van Eindhoven -of beter gezegd de Brainport regio- verder te verstevigen binnen Nederland en zeker ook internationaal. Kortom, hoe ziet Eindhoven er over 30 jaar uit? De grote impact voor en verstrengelde belangen van alle stakeholders zorgt ervoor dat ook de financiering complex is. Ik vind het prachtig om deze te doorgronden, te vertalen richting project- en programmamanagement en zo bij te dragen aan beheersing van het aspect Geld.

GOTICKR-methode
Gemeente Eindhoven werkt met de GOTICKR-methode. Dus naast het aspect Geld zijn projecten pas succesvol als ze ook op aspecten Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie, Kwaliteit en Risicomanagement adequaat gemanaged worden. Processen in kaart brengen, risicobepalingen en het project naar een hoger niveau tillen. Het behoort tot mijn dagelijkse werkzaamheden. Door beleidsstukken te analyseren van 5 of 10 jaar terug, weet ik of deze zaken ook nu nog relevant zijn. Ik onderzoek altijd de huidige status, hoe staan we ervoor? Bij alles bekijk ik ook steeds hoeveel risico we lopen per project.

Ik had voorheen geen werkervaring binnen een gemeente en het is duidelijk mijn frisse blik die van grote toegevoegde waarde is. Zo verbeterde ik een proces door vanuit een ideaalproces te denken (SOLL), zonder te veel te blijven hangen in de imperfecte huidige situatie (IST). Voor de inkomende gelden zoals subsidies wordt per jaareinde een overlopende post opgenomen. Dit moest beter, dit vond de huidige accountant ook. Dit proces heb ik, natuurlijk samen met collega’s, nieuw vormgegeven waardoor we op een uniforme wijze deze balanspost onderbouwd hebben. Het heeft ons ontzettend veel tijd en energie bespaard, zowel bij het bepalen van de balanspost als de controle achteraf. Werken bij een gemeente is een mooie verbreding voor mijn CV. Ik voeg iets toe aan het team en kan echt iets betekenen voor de stad en de omgeving en dit vind ik machtig mooi.

Lees ook

Trots op onze nieuwe opdrachtgevers

In de afgelopen maanden hebben we de volgende mooie opdrachtgevers mogen verwelkomen...

Lees meer

Laatste trainingsavond “Public in Control”

We zijn super trots op het behaalde resultaat van onze Professionals!

Lees meer

RSG Finance als partner aanwezig op IIA Congres

Op 15 en 16 juni jl. was RSG Finance B.V. als platinum...

Lees meer