Interim professional Bart Wenting is via RSG werkzaam als Internal Auditor bij Obvion Hypotheken. Zijn eerste stap in zijn carrière was het volgen van een accountancy opleiding. Aansluitend ging hij aan de slag bij een ‘Big Four’ kantoor. Bart werd een primair contactpersoon voor het controleteam én de klant. Het verrichten van onderzoek en deze conclusies vervolgens vertalen naar rapportages en aanbevelingen richting de klant werd zijn verantwoordelijkheid. Opgeklommen van de mavo heeft Bart via het mbo een post-masteropleiding afgerond. In deze blog vertelt Bart alles over zijn reis met als einddoel: een rol als business controller.

Een accountancy opleiding volgen. Praktijkuren draaien. Vlieguren maken in het werkveld, onderzoek verrichten en het schrijven van rapporten. Vanuit mijn afstudeerstage bij Deloitte werd mij een baan aangeboden in de externe controlepraktijk. Het was de start van mijn carrière. Na twee jaar Deloitte heb ik mijn carrière vervolgd bij BDO. Hier heerste een andere cultuur, ik had andere collega’s en er was ruimte voor nieuwe mogelijkheden.

Ik was bij de meeste klanten verantwoordelijk voor het bepalen van de controlestrategie, het controleren van werkzaamheden die (meer) subjectief zijn, de planning, het accountantsverslag en de besprekingen met de klant. Het verrichten van onderzoek om vervolgens een probleem te kunnen oplossen of aanbeveling te geven vond ik het leukste aan mijn vak. Samenwerken en van elkaar leren.

Van accountancy naar de business

Na 4,5 jaar bij BDO begon het weer te kriebelen. Ik wilde iets anders, maar wist nog niet precies wat. Graag wilde ik waarde toevoegen en meer advies geven in plaats van het voornamelijk uitvoeren van controlerende werkzaamheden en het vormen van een dossier. Ik wilde echt ‘in de business’ werken. De dagelijkse problematiek die er speelt om je heen kunnen “beleven”. Direct hulp kunnen bieden. Hier zit ook mijn nieuwsgierigheid. En toen wist ik dat het tijd was voor een carrière switch. Even niet meer werken in vaste loondienst bij een grote club, maar in dienst via een detacheringsbureau. Verschillende opdrachten doen en ontdekken wat ik nu echt wilde.

Ontmoeting met RSG

Via mijn netwerk kwam ik in contact met RSG. We gingen om de tafel zitten en ik sprak mijn wensen uit. Ook wilde ik nog steeds mijn praktijkopleiding afmaken om uiteindelijk mijn RA-titel te krijgen. Ik wist dat ik niet meer verder wilde binnen de accountancy, maar toch wilde ik mijn titel behalen. Ik was nu te dichtbij om het te laten lopen. Bij RSG kreeg ik deze mogelijkheid inclusief een interne stagebegeleider. Na 1,5 week was het contract getekend. Mijn praktijkuren heb ik in zes maanden volbracht bij Ernst & Young en ik was weer beschikbaar voor een nieuwe uitdaging.

Internal audit Obvion

Via RSG vervul ik nu een opdracht voor zeven maanden bij Obvion in de rol als internal auditor. Bij deze opdracht ben ik 70% van mijn tijd bezig met adviseren en overleggen met de stakeholders. De overige 30% is dossiervorming. Het vergaren van kennis, ophalen van problemen, gesprekken voeren, afstemmen en adviezen geven vind ik het leukste aan mijn rol als interne auditor. Waarbij het adviseren een belangrijkere rol is gaan spelen in mijn werkzaamheden dan voorheen. Ik wil mij hierin verder ontwikkelen zodat ik steeds meer over de interne beheersing en organisatorische zaken kan meedenken en hierin dé oplossing kan aandragen. Het proces dieper doorgronden op alle niveaus: van operationeel tot tactisch, tot strategisch.

De volgende stap

Ik wil groeien naar een rol als Business Controller. Het menselijke aspect, de verbindende rol en het samenwerken met teams spreekt mij enorm aan. In deze rol kan ik toegevoegde waarde bieden en bijdragen aan het verbeteren van de organisatie. Als adviseur en business partner. Kansen zien en deze benutten, mensen overtuigen en meekrijgen. Ik wil meer aan het roer staan bij het maken van beslissingen. Nu al dragen collega’s regelmatig situaties aan waarbij ze willen dat ik meedenk. Dat geeft zoveel energie! Via RSG kan ik deze stappen maken, doordat RSG vanuit meerdere businessunits de geschikte opdrachten aanbiedt en dat avontuur ga ik natuurlijk graag aan.

Mijn toekomst

RSG luistert naar mijn belang. Ik zie mijn manager bij RSG vooral als een interne coach. De manager van RSG heeft dagelijks contact met de klanten en dus mijn potentiële opdrachtgevers. Hierdoor is RSG in staat om mijn ontwikkeltraject te begeleiden en de verwachtingen vanuit de markt met mij te spiegelen. Ik kan meer inhoudelijke kennis opdoen en soft skills ontwikkelen. Hierdoor vorm ik een steeds sterker profiel. RSG speelt een belangrijke rol in mijn ontwikkeling. Het is een zoektocht waarin zij een belangrijke bijdrage leveren en waar ik de ruimte krijg om te ontdekken en te leren.

Ik heb weleens nagedacht om zelf aan de slag te gaan als zzp’er. En hoewel het vertrouwen en de durf om te gaan ondernemen er zeker is, kies ik hier bewust niet voor. Ik werk graag met directe collega’s om mij heen en het liefst werk ik ergens ook een langere tijd. Via RSG kan ik doorontwikkelen om zo dichter bij mijn einddoel te komen. Met een coach aan mijn zijde en goede feedback krijg op mijn soft skills. Samen op weg naar mijn einddoel: een baan als Business Controller.

Brabantse horeca en cultuur hebben het zwaar! En omdat Brabant, Brabant niet is zonder de bourgondische cultuur, slaan RSG Finance & Control en Sandra Raaijmakers “All About Business Growth” de handen ineen om ze te helpen. Middels een gratis online webinar willen we het MKB van de Horeca en Cultuur ondersteunen.

Wat leer je tijdens deze webinar?
– Wij zetten alle ondersteuningsmaatregelen voor je op een rij en leggen uit wat dit voor jullie betekent;
– Verzekeringen, wat is nu belangrijk voor jullie;
– Wat kun je zelf doen;
– Toekomst, tools om je te ondersteunen die de winstgevendheid beïnvloeden;
– Besluitvorming, T&C’s en meer.

Wie zijn RSG Finance & Control en Sandra Raaijmakers?
RSG Finance & Control
– Interim-, advies- en recruitmentbureau;
– Staat garant voor kennisspecialisten binnen Finance & Control en Audit, Risk & Compliance;
– Onze kernwaarden: deskundig, betrokken, daadkrachtig;
Meer over RSG

Sandra Raaijmakers “All About Business Growth”
– 10 jaar leidinggevende ervaring in een internationale omgeving met als specialisatie Risk Management;
– Strategisch, commercieel en veel ervaring op het gebied van communicatie, integratie – en verandermanagement;
Website Sandra.

Aanmelden kan via ons event op de website.

Het Coronavirus grijpt hard om zich heen en wederom zijn de maatregelen door het kabinet verder aangescherpt. Wij vanuit RSG vinden de gezondheid van onze medewerkers ontzettend belangrijk en daarom werkt iedereen die de mogelijkheid heeft om thuis te werken, thuis. De business managers hebben regelmatig contact met onze interim professionals om de situatie te monitoren.

RSG gaat ook vanuit huis gewoon door en we doen onze uiterste best om een passende match te vinden voor onze opdrachtgevers en consultants. Het telefoonnummer van kantoor is gewoon bereikbaar en we gaan – nu het grootste deel van Nederland thuis aan het werk is – vaker onze vacatures onder de aandacht brengen via onze social media kanalen.

De financial in de publieke organisatie ontkomt niet meer aan een duidelijk standpunt over het gebruik van data.
Als Senior Business Manager van RSG Public ben ik veel in contact met controllers binnen publieke organisaties.  Een onderwerp wat vaak terug komt is de oriëntatie of aansluiting op het onderwerp data analyse. Het is tegenwoordig een populair onderwerp maar daarmee ook een containerbegrip geworden voor innovatie in meerdere vakgebieden. Zo komt de bedrijfsvoering van de publieke organisatie steeds vaker in aanraking met dit vraagstuk.

Een belangrijke rol

Met behulp van data analyse is het bepalen van beleid maar ook het volgen van de ontwikkelingen en uitnutting van voorzieningen en de bepaling van de “return on Investment” wellicht beter mogelijk. Voor de controller is het nog best lastig. Data analyse is als zo oud als het vak van de financial en het altijd een wezenlijk onderdeel geweest van de taak en verantwoordelijkheid van de financial. De harde cijfers zijn de feiten en maken de stand van zaken direct duidelijk. Deze rol van “de bewaker van de feitelijke gegevens” lijkt alsmaar belangrijker te worden. Net als de financial in de boekhouding een controlerende functie heeft, kun je die ook voorstellen ten aanzien van alle data die gebruikt wordt om de effectiviteit van hetgeen de publieke organisatie doet te duiden. Maar als nu andere disciplines data gaan toevoegen en online databronnen koppelt met offline databronnen is de data dan nog wel nog valide? Met een steeds meer open-source landschap van gegevens waarop beleidskeuze worden gemaakt is een duidelijk beleid ten aanzien van data en het aanvaarden van de consequenties daarvan erg belangrijk. Met name voor de financial om constante definitie en validiteits discussies in goede banen te leiden om te voorkomen dat men in principe-discussies blijft hangen en niet aan de slag gaat met de belangrijke financiële en beleidsinformatie die data kan bieden.

Dashboards in gemeente Amsterdam

Voor de financial die mede verantwoordelijk is voor een solide bedrijfsviering en een waarheidsgetrouwe weergave van de feiten is dit belangrijk. Toch dient een open source manier van werken door de financial omarmt te worden omdat het grote mogelijkheden biedt en het daarnaast niet meer is weg te denken. Zo helpt data om als controller de rol van belangrijk ondersteuner voor beleidsvorming te pakken. In deze rol bepaal je mede de koers van de organisatie. En de keuzes die er worden gemaakt. Als je deze rol beter wilt vervullen, beschik je met een goede databeleid en gebruik een krachtig navigatie-instrument als bedrijfsvoering. In het ruimtelijk domein zie je al veel animo voor het werken met data uit verschillende bronnen. Het combineren van data en data-analyseren helpt effectief bij het tegengaan van overlast op straat: zo heeft de gemeente Amsterdam een dashboard waarmee ze zien waar mensen zich bevinden en hoe druk het daar is. Ook worden alle wijken in de stad continu gemonitord met behulp van dashboards. Op basis hiervan worden bijvoorbeeld beslissingen gemaakt met betrekking tot de inzet van handhaving en de inrichting van de openbare ruimte. Op de andere domeinen wordt data analyse ook steeds meer een sturingsmechanisme. Al vraagt de materie waar de data om gaat een andere manier van het omgaan hiermee. De interpretatie van gegevens als het direct om mensen gaat zoals bijvoorbeeld in het sociaal domein blijft enorm belangrijk.

Inzetten van analisten

Wat de financial goed kan helpen is het aanstellen van data analisten in de organisatie. Allereerst analyseren deze analisten de data die ze verzamelen grondig. Deze gegevens visualiseren ze met behulp van data visualisatie tools voor het aanleveren van overzichtelijke dashboards. Een dashboard wordt samengesteld op basis van de vragen en doelstellingen van de betrokkenen binnen de instantie. De financial moet zorgen dat deze meedenkt in de doelstellingen. Genoeg uitdagingen maar de voordelen van data analyse voor de financial zijn overduidelijk aanwezig. Welke kansen liggen er voor controllers op dit gebied? Aan de ene kant kun je als business controller het initiatief nemen tot modellen voor scenario’s en de financiële mogelijkheden en risico’s. Daarbij is het belangrijk voor de financial een meer onderzoekende houding aan te nemen. Het motto “beantwoord geen vragen, maar bevraag antwoorden” is hier een goede benadering voor de financial van vraagstukken die vanuit bedrijfsvoering ook om een visie vragen, en dat is in bijna alle gevallen natuurlijk.

Meer inzicht door data analyse

Data analyse geeft de publieke organisatie dus inzichten die helpen bij het bereiken van sociale doelstellingen. Denk aan het verlenen van goede zorg, orde handhaving en goed onderwijs. Inzichten uit data helpen bij risico analyses, preventie en het verbeteren van de dienstverlening in de publieke sector. Door data te visualiseren in begrijpelijke dashboards en centraal beschikbaar te stellen, kunnen instanties beter onderbouwde beslissingen nemen. En dat geld ook voor de financial. Steeds meer wordt verwacht om mee te denken in business cases zoals de planoloog die een steeds nadrukkelijkere financiële achtergrond dient mee te nemen. Als er geen speciale mensen zijn aangesteld voor het maken van een goede afweging tussen datagebruik en privacy regels kan de financial daar ook goed een positie innemen. Het verzamelen, analyseren en verwerken van data staat soms op gespannen voet met privacy. Dit helpt om beslissingen te maken en te bepalen hoe ver u wilt gaan bij de inzet van data. En het zorgt er meteen voor dat u nadenkt over de mogelijkheden en valkuilen.

Kortom de financial in de publieke organisatie ontkomt niet meer aan een duidelijk standpunt over het gebruik van data.
Geschreven door Robert Zoontjens, Senior Business manager van RSG Public.

Business Intelligence (BI) toepassen op alle afdelingen. Dat is de wens van Synthon. Mirjam Leseman zet het komende jaar een datawarehouse op, maakt dashboards, richt een nieuwe declaratietool in en zorgt ervoor dat BI toepasbaar wordt op alle afdelingen.

Verandering is noodzakelijk

Dat data belangrijk is en waardevolle informatie bevat, weet iedereen. Toch wordt er vaak maar weinig mee gedaan. Zo ook bij Synthon. Tot nu. De komende jaren zal BI op alle afdelingen bij Synthon worden toegepast. Maar waar begin je? Hoe maak je de juiste keuze voor een BI-tool? Door research te doen, plussen en minnen met elkaar af te wegen en een gap-analyse te maken wordt duidelijk welke BI-tool de beste optie is voor Synthon. Om inzicht te krijgen, efficiënter te werken en data te visualiseren is het noodzakelijk om oude systemen te vervangen of uit te breiden met nieuwe software.

Scherp inzicht in data

Ik ben goed in puzzelen en krijg energie van het maken van analyses. Mijn toegevoegde waarde is dat ik kennis heb van verschillende gebieden. Ik kan programmeren en heb dankzij het Data Professional Programma bij RSG ook kennis van data. Met mijn scherpe inzicht weet ik al snel waar we naar toe moeten en welke stappen nodig zijn om daar te komen. Ik doe voor Synthon onderzoek naar de beste softwaretool die wij kunnen gebruiken voor Business Intelligence (BI) en Corporate Performance Management (CPM). Wanneer de juiste tool gekozen is, ga ik analyses maken, dashboards inrichten en het datawarehouse opzetten.

Eerste stappen zijn gezet

Mijn gemaakte analyses voor de juiste softwaretool voor Synthon liggen nu bij de CFO. De declaratietool is inmiddels gekozen mede door mijn analyses. Zolang er nog geen softwaretool gekozen is, ligt mijn focus op het inrichten en introduceren van de declaratietool en het dynamisch en efficiënt maken van financiële reports. Daarna ga ik een datawarehouse opzetten en de softwaretool inrichten zodat er uiteindelijk voor alle afdelingen binnen Synthon analyses en visualisaties gemaakt kunnen worden. Mijn doel is om met deze analyses Synthon nieuwe inzichten te geven. Met veel enthousiasme zet ik mij het komende jaar in voor Synthon, op weg naar een data gedreven organisatie.

CDD is booming! Forse boetes van een aantal grootbanken hebben geleid tot een toenemende vraag naar CDD-specialisten. Maar wat is CDD eigenlijk en wat doet een CDD-specialist?

CDD staat voor Customer Due Diligence en bevat het onderzoek naar de integriteit van een klant. Als analist begin je meestal door transacties te monitoren of paspoortcontroles uit te voeren. Heb je hier ervaring mee opgedaan, dan kun je uitgebreidere analyses gaan maken, en bijvoorbeeld MKB-bedrijven gaan beoordelen. Vervolgens leer je grote organisaties met complexe bedrijfsstructuren te beoordelen. Je vraagt documentatie op, zoals organogrammen en KvK uittreksels, en maakt op basis hiervan diepgaande analyses en risico-inschattingen van een klant. De risicoscore bepaalt vervolgens of een klant nogmaals beoordeeld moet worden. Wanneer een score niet past binnen het risicobeleid van de bank, kan besloten worden om geen relatie aan te gaan met de klant, of een bestaande relatie te beëindigen.

Door onder andere verscherpte wet- en regelgeving is de verwachting dat de vraag naar CDD-specialisten nog zeker enkele jaren zal toenemen. Benieuwd naar wat RSG voor opdrachtgevers en kandidaten kan betekenen op het gebied van CDD? Neem dan contact op met Michael McGourty via michael.mcgourty@rsg.nl of 06-51833360.

Aan het begin van een nieuw jaar kijk je voorzichtig terug en ook met veel energie vooruit. Als ik kijk naar mijzelf heeft Merel van Vroonhoven voor mij 2019 kleur gegeven en geeft ze ook meteen de trend voor 2020 aan. Zij koos ervoor om te werken voor haar passie!

In september 2019 is Merel van Vroonhoven namelijk vertrokken als bestuursvoorzitter van de AFM om over te stappen naar een baan in het speciaal onderwijs. Een verrassende en ook gedurfde stap! Maar ook een hele mooie stap. Ze wilde een concrete bijdrage leveren voor mensen en dan het liefst voor mensen die het het hardst nodig hebben. Merel van Vroonhoven heeft hiermee voor haar passie gekozen!

Haar verhaal maakte indruk en kwam midden december nog een keer terug in mijn gedachten toen ik een event organiseerde voor startende financials. Allemaal op zoek naar een mooie carrière maar ook grotendeels heel bewust bezig om ook iets te betekenen in deze wereld. De één wil graag in de publieke sector stappen maken en de ander wil graag werken voor een bedrijf dat keuzes maakt om bewust met het milieu bezig is.

Inmiddels loop ik zelf al een tijdje rond in de arbeidsbemiddeling en zie ik meer en meer aandacht voor die bewuste keuze. Zelf heb ik die behoefte ook gevoeld toen ik me meldde bij een onderwijsinstelling om mee te helpen om de stap van onderwijs naar het bedrijfsleven te verkleinen voor studenten. Natuurlijk wil iedereen nog steeds graag groeien en een mooie leercurve maken, maar ik zie meer en meer dat financials bewustere keuzes maken in hun carrière.

De keuze van Merel van Vroonhoven is voor mij dus ook bepalend voor 2019 maar ik verwacht ook dat deze trend door zal zetten in 2020. Ik zie financials ook in 2020 en de jaren daarna steeds vaker kiezen voor een bewuste carrière, een keuze waarbij ze weten waarvoor ze het doen en hun passie volgen. Een trend die ik volledig steun en die me met een glimlach vooruit laat kijken naar 2020. Wil jij ook meer voldoening halen uit je werk? Bel me en bespreek de kansen. Ik begrijp je volledig.

Meer over Marco van Rooij

Marco van Rooij is een bedrijfseconoom die na jaren in de finance te hebben gewerkt, merkte dat hij meer voldoening haalde om iemand te laten renderen en groeien. Hierdoor maakte hij de overstap naar recruitment met de focus op finance. Dit geeft hem de kans om financials elke dag te laten groeien in hun rol of de overstap te laten maken naar een rol waarin ze meer voldoening hebben.

Marco van Rooij RSG

Inzicht krijgen in je eigen soft skills. Je natuurlijke talenten benutten. Verbinding maken tussen je natuurlijke talenten en de gevraagde skills in het werkveld. Dit alles stond centraal tijdens het Avans Talent Event. En wel op een bijzondere locatie: het Philips Stadion in Eindhoven.

Met uitzicht op het voetbalveld werden veertien enthousiaste finance & control en accountancy studenten van Avans Hogeschool verwelkomd in de Intelectric Dommel 18 Business Lounge in het Philips Stadion in Eindhoven. De studenten hebben voorafgaand aan het event een Me.-scan gemaakt van TheTrueTalentTeam. Deze scan biedt een compacte, toegankelijke en scherpe methode om inzicht te verkrijgen in de mate waarin iemand zijn of haar natuurlijke talenten benut. Ook belemmeringen en valkuilen waar iemand tegen aan kan lopen, worden zichtbaar bij de uitkomsten van de scan.

Tijdens het Avans Talent Event werden de resultaten besproken van de Me.-Scan. De studenten hebben de resultaten ervaren als ‘verrassend’, maar ook ‘confronterend’. TheTrueTalentTeam gaf de studenten waardevolle tips mee die zij kunnen meenemen in hun verdere ontwikkeling van de eigen soft skills. De avond werd afgesloten met een borrel waarbij het voor de studenten mogelijk was om in gesprek te gaan met professionals van RSG. Ook was er een trainer aanwezig van MAAN Management, Coaching & Advies. Het voornaamste doel hierbij was om ervaringen vanuit het werkveld te delen met de studenten. We kijken terug op een zeer geslaagde avond en gaan in de toekomst meer events organiseren voor studenten.

Gisteren was de eerste fundag van onze tweede groep Data Professionals! De dag werd gestart met een inspirerende presentatie van Yory Wollerich bij Centraal Beheer Achmea over Big Data. Een avontuurlijke Escaperoom volgde, waar we samen als team in 54 minuten wisten te ontsnappen. De dag werd afgesloten met een heerlijk etentje bij ’t zusje. Dank voor de gezellige dag allemaal!

Wil je het rapport ontvangen van de Big Data Expo?
Vul dan onderstaand formulier in en ontvang het rapport in je mailbox.

Donderdag 31 oktober vond alweer voor de achtste keer de jaarlijkse PAS conferentie plaats. Het thema van dit jaar was: te PAS en te onPAS. De PAS conferentie is hét jaarlijkse evenement waar medewerkers van kleine audit-functies elkaar kunnen ontmoeten. Het evenement is ook een uitgelezen kans om te netwerken en kennis te vergaren over recente ontwikkelingen in het vakgebied.

De PAS conferentie is dit jaar wederom in samenwerking met IIA Nederland. Met een opkomst van circa 120 auditors kunnen we weer spreken van een zeer geslaagd event! Tijdens de plenaire sessies konden we genieten van presentaties van Mathieu Weggeman over Leiderschap en Nicole den Hartigh over Frauderisicofactoren. We sloten af met een inspirerend verhaal van Teun van de Keuken (Tony’s Chocolonely) over de route van grondstof tot eindproduct. 

Lees het complete verslag van de conferentie deze pagina. Klik hier voor overige events van RSG.